A II. világháború kirobbanása és első évei

1. Lengyelország megtámadása

–     1939. szept. 1.: német hadihajó tüzet nyit lengyel őrnaszádra ® német támadás Lengyelo. ellen

–     1939. szept. 3.: Anglia, Fro. hadüzenete No-nak

–     Lengyelo esélytelen, de nem adja fel a harcot
– szept. közepe: német sereg áttöri frontokat; lengyel kormány Londonba                        menekül
– szept. 28.: Varsó elesik
– Ny-Lo. beolvasztása a Harmadik Birodalomba
– be nem olvasztott területeken: Lengyel Főkormányzóság

–     1939. szept. 17.: Szu megtámadja K-Lo-t
– okt.: Ny-Ukrajna, Ny-Belorusszia Szu-hoz csatolása
– 1939. szept. 28.: szovjet-német határszerződés ® Szu határa Curzon-vonal               közelében (Észto, Letto, Litvánia orosz érdekszférába kerül)
– 1939-40.: Sztálin nyomására szovjetbarát kormányok a balti államokban

–     1939. nov.: Szu megtámadja Finno-t ® stratégiailag fontos tengerparti területek elfoglalása


2. A „furcsa háború”

–     1939-40 ápr.: hadüzenetek ellenére nem folynak hadműveletek

–     Fro.: Maginot-vonal (350 km-es erődrendszer svájci határtól Belgiumig) kiépítése

–     angol hadsereg: expedíciós seregek Fro-ba

–     francia, angol diplomaták szerződéssel akarják megállítani német agressziót

3. Hadműveletek É-, Ny-Európában

–     1940. ápr. 9.: No. lerohanja Dániát, Norvégiát
– 1940. júni.: Norvégiában Quisling a németekkel együttműködő kormányt                    alakít

–     É-Európa elfoglalása    ® német flotta közel kerül a brit sziget felé vezető tengeri                                              utakhoz
® No. nem támadható É-ról

–     1940. máj. 10.: Belgium, Hollandia, Fro. letámadása No. által
– 1940. márc. 20.: fr. min. eln. lemond ® Reynaud ® várakozás politikája
– 1940. máj. 10.: Gelb-hadművelet (Be-Ne-Lux. lerohanása) ® máj. 13.:                       Rotterdam, Amsterdam bombázása ® Hollandia kapitulál, majd Belgium is                       leteszi a fegyvert

– Ardennek: term. akadály ® 1940. máj. 12.: No. átkel rajta a Maginot-vonalat    megkerülve; két tűz közé szorított angolok tengerre vonulnak vissza
– 1940. máj. 28-jún. 3.: Dunkerque-i csata: ang. menteni próbálja csapatait
– Mussolini is megtámadja Fro-t D-i irányból
– 1940. jún. 14.: Párizs elfoglalása harc nélkül; kormány D-re menekül
– 1940. jún. 17.: Reynaud lemond ® Petain min. eln.
– 1940. jún. 20.: Fro. fegyverszüneti kérelme Hitlernek
– 1940. jún. 22. compiegne-i béke

–     Fro. sorsa:
– Elzász-Lotaringiát No-hoz csatolják
– É-Fro. német megszállás alá; D-en   Vichy székhellyel Petain fr. bábállama
– 1875-ös alkotmány eltörlése; parl. feloszlatása; Ang-val dipl. kapcs.                           megszakítása ® Churchill: angol flotta semlegesítse fr. flottát
– 1940. jún. 10.: Olo. megtámadja Fro-ot ® határmenti kis sáv elfogl.

–     Német hadsereg 3 hónap alatt megvalósítja az 1. vh-ban kudarcba fulladt terveit. Sikerek oka:
– támadások váratlan helyen, váratlan időben
– páncélos hadosztályok bevetése
– szűk területen nagyerejű támadások a légierő támogatásával

4. Az angliai csata

–     1940. máj. 10.: Churchill angol min. eln. ® elszánt németellenes politika

–     fr. kapituláció után NBr. egyedül marad No-gal szemben ® meg kell akadályozni német partraszállást; meg kell őrizni tengerek feletti uralmat

–     Hitler partra akar szállni NBr-ban ® angol védekezés: radar, léggömb

–     1940. júl. 10.: 1. nagy bombázás (brit repterek)

–     1940. júl. 18.: Anglia visszavág

–     1940. aug. 24.: tévedésből London bombázása ® Berlin bombázása ® Hitler: terrorbombázás (civil épületek is) ® van idő helyreállítani angol reptereket

–     jórészt Amerikából származó angol repülőgépek fejlettebbek ® német légierő kudarca

–     szept. 15.: brit királyi légierő visszaveri támadást ® 1940. szept. 18.: Hitler elhalasztja angliai partraszállást

5. Diplomáciai események

–     1940. nov.: Roosevelt újabb választási győzelme ® kölcsönbérleti szerződés: USA bármilyen hadianyagot kölcsönözhet bármely országnak, ha annak a győzelme érdekében áll

–     1940. dec.: titkos amerikai-brit tárgyalások az Atlanti-óceán biztonságáról; fő ellenségnek nyilvánítva No-t

–     1940. szept. 27.: háromhatalmi egyezmény (No., Ita, Japán) ® No. elismeri Japán jogát Ázsiára, Japán viszont No és Olo. jogát Európára

6. A háború kiterjesztése É-Afrikára és a Balkánra

–     Olaszo. igyekszik lépést tartani német szövetségesével
– 1940. szept. 13.: Egyiptom támadása ® sikertelen
– 1940. okt. 28.: Görögo. támadása ® sikertelen

–     1941 eleje: Hitler felismeri, hogy nem nézheti tétlenül szövetségese kudarcait; Balkán megszerzése fontossá válik ® párhuzamosan több offenzívát indít

–     1941. ápr.: Hitler megtámadja Jugot ® Jugo 1941. ápr. 17-én leteszi a fegyvert

–     1941. ápr. vége: Görögo. is német fennhatóság alá kerül; angol seregeket evakuálják a térségből

–     1941. febr.: No. (Rommel vez.) támadja Tripolit ® egyiptomi határig visszaszorítják itt állomásozó csapatokat

7. Népirtás a világháború idején

Hitler

–     zsidó etnikumú lakosság elkülönítése, deportálása ® munka-, koncentrációs táborok

–     Auschwitz, Dachau stb. ® 5,9 zsidó áldozat

–     politikai ellenfelek is zsidók sorsára jutnak

Sztálin

–     deportálások

–     GULAG-szigetek: Szu egész területéről deportálnak foglyokat


8. Magyarország belépése a második világháborúba

–     Teleki Pál min. eln. fegyveres semlegességre törekszik

–     1939 nyara: közli tengelyhatalmakkal, hogy Mo. nem vesz részt a lengyelek elleni háborúban

–     1939. szept.: megtiltja, hogy az ország vasútvonalain a német hadsereg Lengyelo-ba szállíthasson hadianyagokat

–     lengyel-magyar határszakaszon lengyelek tízezrei menekülnek hazánkba

–     1940 nyara: magyar hadsereg csapatösszevonásai. politikai nyomás gyakorlása Romániára a revízió kérdésében

–     No. jobbnak látja békésen rendezni a konfliktust ® 1940. aug. 30.: második bécsi döntés (német-olasz területi döntőbíróság): 43 ezer km2 kerül vissza Mo-hoz
(É-Erdély, Székelyföld)

–     1940. nov.: Mo. csatlakozik a 3 hatalmi egyezményhez

–     1940. dec.: örök barátsági szerződés Jugo-val. Cél: külpolitikai helyzet, nyugati orientáció erősítése

Válaszút

–     1941. márc.: Hitler felszólítja Horthyt, hogy a magyar hadsereg vegyen részt a Jugo elleni háborúban ® fegyveres semlegesség politikája megbukik

–     1941. ápr. 3.: Teleki öngyilkos

–     1941. ápr. 11.: Mo. támad ® Bácska, Muraköz és a baranyai háromszög elfoglalása

–     1941. ápr. 7.: Anglia megszakítja Mo-gal a dipl. kapcsolatot ® Mo. hadviselő fél a németek oldalán