Magyarország a két világháború között – Gömbös kül-, belpolitikája, Nemzeti Munkaterv

1. Gömbös Gyula

–     nézete: szoc-komm. baloldal + zsidóság oka ország feldarabolódásának, háborús veszteségünknek ® ellenség

–     1918-tól MOVE tagja, majd elnöke

–     Fajvédő Csoport megalakítása

–     1922. Egységes Párt ® ügyvezető elnök, de 1923-ban kilép

–     1924.: Magyar Nemzeti Függlenségi Párt (Fajvédő Párt) – 1928-ban feloszlatja

–     1929. okt.: honvédelmi min. és tábornok

–     1932. szept. 29.: Horthy min. eln-ké nevezi ki

–     nem gyors változtatások, hanem nemzeti egység; fajvédő párt politikáját feladja

–     95 pontos nemzeti munkaterv ® papíron marad

–     Gömbös középrétegekre, nem arisztokráciára támaszkodik ® baloldali fordulat megakadályozása; diktatúra meggátolása

–     nem törekszik nyílt vezérszerepre; Horthy hatalmát erősíti

2. Gömbös-kormány 1932-36

–     Károlyi Gyula utóda

–     Mo-on válság ® keménykezű rendteremtő kell

3. Nemzeti Munkaterv – 95 pont

–     tkp. kormányprogram

–     óriási propagandahatás

–     társadalom minden rétegének mindent megígér; pontok ütik egymást

–     távlati célja öncélú nemzeti állam megteremtése; minden magyar nagy nemzeti egységbe kovácsolása

–     Ígéretek: – erkölcsi-anyagi jólét
– titkos választójog mindenhol
– olcsóbb, jobb közigazgatás
– értékálló pénz
– munkanélküliség felszámolása
– termelés és fogyasztás összhangba hozatala
– egészségesebb földbirtokmegoszlás kialakítása
– szociális engedmények
– békés revízió


4. Külpolitika

–     gazd. válság tőkehiány miatt belülről nem megoldható

–     kormány feladata: piacszerzés főleg magyar gabonának

–     revíziós törekvéseket támogató országokat keres: No., Ola.

–     rendkívül aktív külpol.

–     1932.: Mo. jóvátételi kötelezettségét felfüggesztik

–     1932.: tartós kereskedelmi szövetség Ausztriával

–     1932-33.: Gömbös Ola-ba, No-ba látogat ® olasz német politikai támogatást vár + hatalmas piac megnyílása

–     Hitler csak Csehszlovákiával szemben támogat (ő is Balkánra terjeszkedne) ® várt áttörés elmarad

–     1934.: kereskedelmi pótegyezmény No-gal ® piaca megnyílik

–     1934.: dipl. kapcs. Szu-val ® potenciális piac

–     1934. márc.: római jegyzőkönyv: Ola., Ausztria, Mo. gazd-pol együttműködése – németellenes él

5. Belpolitika

–     kevésbé aktív és eredményes

–     Gazd. pol.: exporttámogatás minden eszközzel

–     meg akarja szerezni kormánypárt vezetését Bethlentől ® 1932.: EP-t Nemzeti Egység Pártjává szervezi át; KGP-t kihasználja

–     Függetlenség címmel napilapot indít

–     olasz mintára akar egységes diktatúrát

–     Mussolini ötlet: korporáció (munkás ®¬ munkáltató felszámolása)

–     Nemzeti Munkaközpont (munkásságnak nemzetbe való beillesztése céljából): sztrájk, szakszervezetek felszámolása ® nagy ellenállás mindkét részről (arisztokraták: kormány ne avatkozzon bele gazdaságba)

–     1935.: Gömbös egységes parlamentet akar ellenzék nélkül ® Horthy feloszlatja parlamentet

–     új választás ® csalással megnyeri (70%)

–     kísérlet szellemi élet támogatásának megszerzésére

–     1936.: nagybeteg; diktatúrája miatt mindenki ellene fordul

–     parlamenti demokratikus ellenzék megerősödik

–     Horthy nem váltja le, mert megszánja súlyosan beteg embert – Gömbös a  bukás határán hal meg (1936. okt.)