Pénzügyi piacok fajtái. Tőzsde, tőzsdei ügyletek fajtái. Opciós ügylet.

Pénzügyi piacok

A pénzpiacon rövid lejáratra keresnek, kínálnak pénzt, pénzügyi eszközöket.

Tőkepiac: egy évnél hosszabb lejáratra keresnek, kínálnak pénzügyi eszközöket.

Elsődleges értékpapírpiac: az újonnan kibocsátott értékpapírokat forgalmazzák.

Másodlagos értékpapírpiac: kibocsátott értékpapírok átruházása, adásvétele, újból pénzzé történő visszaváltása.

Tőzsde

Olyan sajátos piac, ahol:

–         meghatározott árukat

–         meghatározott időben

–         szigorú eljárási szabályok szerint

–         meghatározott személyek adhatnak, vehetnek.

Tőzsdei árfolyamok: a tőzsde által regisztrált és nyilvánosságra hozott árak.

–         hivatalos: tőzsdeidőben kötött tőzsdei ügyletek elfogadott ára.

–         nem hivatalos: olyan áruk ára, amelyekkel kapcsolatos adásvételi szerződéseket nem a tőzsdén kötöttek.

–         tényleges: az az árfolyam, amelyen a tőzsdei időszakban üzletkötés történt

–         névleges: számított árfolyam

  • prompt: az azonnal esedékes adásvétel során elfogadott ár
  • termin: a határidős tőzsdei ügylet során kialakult ár

–         nyitó: a tőzsde nyitásakor rögzített árfolyam

–         záró: a tőzsdenap végén rögzített árfolyam

–         kínálati: megmutatja, hogy adott időben milyen áron lehet vásárolni

–         keresleti: megmutatja, hogy milyen árfolyamon lehet eladni.

Tőzsdei ügyletek

Forward ügylet: olyan határidős ügylet, amelyet a tőzsdén kívüli piacon kötnek. A szerződő felek a szerződésben vállalt kötelezettségeiket kötelesek teljesíteni.

Futures ügylet: jogilag kötelező határidős ügylet. A szerződésben az egyik fél kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott mennyiségű, és minőségű tőzsdei árut, meghatározott napon, meghatározott áron átad, vagy átvesz.

Opciós ügylet: jogosultja díjfizetés ellenében jogot szerez arra, hogy egyoldalú nyilatkozattal előre meghatározott áron és időpontban meghatározott árura határidős ügyletet kössön az opció kötelezettjével.

Opciós ügylet

Fogalma: más féltől vásárolt jog értékpapír, deviza eladására, vagy vételére, illetve kamatszint érvényesítésére szerződésben meghatározott későbbi időpontban, meghatározott áron.

Vételi opció: jogosultja a vevő, aki azzal számol, hogy az opció tárgyát képező tőzsdei termék árfolyama emelkedni fog. A vételi opció vevője nem köteles vásárolni, az eladója pedig köteles eladni, ha a vevő él az opciós joggal.

Eladási opció: jogosultja az eladó, kötelezettje a vevő. Az eladó azzal számol, hogy az ügylet tárgyát képező tőzsdei termék árfolyama csökkenni fog.

Részvény vételi opció: az opció vevőjének nyeresége korlátlan, vesztesége maximum az opciós díj. Az opció eladójának nyeresége az opciós díj, vesztesége korlátlan.

–         kötési árfolyam: az az ár, amelyen az opció lejáratakor vételi opció esetén a vevő jogosult vásárolni

–         lejárati árfolyam: az opció lejártakor az opció tárgyát képező termék azonnali árfolyama

–         opciós díj: annak a jognak az ára, amely lehetővé teszi, hogy a vételi opció vevője a szerződéstől elálljon akkor, ha az opció tárgyát képező termék ára számára kedvezőtlenül alakul.

Részvény eladási opció: az opció vevőjének nyeresége korlátlan, vesztesége maximum az opciós díj. Az opció eladójának nyeresége az opciós díj, vesztesége korlátlan.