Kategória: Pénzügy érettségi tételek

Statikus és dinamikus beruházás-gazdaságossági kalkulációk összehasonlítása. A nettó jelenérték és a hozam-költség aránymutató értelmezése.

Számviteli értelemben beruházásnak csak a tárgyi eszköz beszerzését, létesítését, ill. saját vállalkozásban történő előállítását tekintjük. A beruházások előkészítése és megvalósítása A beruházás céljának megvalósítása. A beruházás során megvásárolni, ill. létesíteni kívánt…

Vállalkozásfinanszírozási alapfogalmak. A vállalkozások tőkeszerkezetének értelmezése. Finanszírozási alapelvek. Finanszírozási stratégiák.

A vállalkozások vagyona A vállalkozások vagyona mindazon eszközök összessége, amelyek a gazdasági tevékenység végzéséhez szükségesek. Megkülönböztetünk: Befektetett eszközöket, egy évnél hosszabb időn át szolgálják a termelést, a termelési folyamatban fokozatosan használódnak…

A pénzügyi tervezés fogalma. Forgalmi és állományi szemléletű pénzügyi tervezés. Folyamatos likviditási terv összeállítása.

A tervezés fogalma, célja A tervezés mindig olyan jövőre irányuló cselekvés, amely valamilyen szempont szerint kívánatosok tartott jövőbeni állapot felvázolását, valamint az elérését lehetővé tevő út és feltételek meghatározását jelenti. A…

Biztosítási alapfogalmak. a biztosítások csoportosításának szempontjai. A biztosítási díjak sruktúrája.

Biztosítási alapfogalmak A biztosításügy szempontjából egyes jövőbeni események bekövetkezésének lehetőségét veszélynek nevezzük. Ha az előre nem látható esemény gazdasági hátránnyal, vagyoni veszteséggel jár, akkor kárról beszélünk. Veszélyforrások lehetnek: természeti okok (pl….

Fizetési módok a külkereskedelemben. A S.W.I.F.T. Nemzetközi pénzügyi intézmények. Az euró jellemzői.

A nemzetközi fizetéseknél szerepet játszó bankok és a S.W.I.F.T. A bankokon keresztüli nemzetközi kereskedelmi fizetések előfeltétele a bankok közötti levelező kapcsolat kialakítása. A bankok közötti levelezői kapcsolat olyan kétoldalú jogviszony, amelynek…

A nemzetközi pénzügyek alapfogalmai. Valuta, deviza, konvertibilitás, árfolyamok. A hazai valuta leértékelésének hatásai.

A valuta, valamely ország törvényes fizetési eszköze egy másik ország fizetési forgalmában. A deviza külföldi fizetési eszközre vonatkozó követelés, vagy kötelezettség. A valuta készpénz, a deviza számlapénz. A devizagazdálkodás azon módszerek,…

A likviditás fogalma, alanyi és tárgyi értelmezése. A dinamikus likviditási mérleg és a cash flow.

Az alanyi és a tárgyi likviditás értelmezése, a likviditási mérleg A fizetőképesség közhasználatú idegen kifejezéssel likviditásnak nevezzük. A likviditás a gazdasági élet valamely szereplőjének olyan állapota, amikor vásárlásait és minden más…

Tőzsdei alapfogalmak, a tőzsdei ügyletek típusai. A határidős ügyletek jellemzői. Opciós ügyletek. Hivatalos és nem hivatalos részvényindexek.

A tőzsde kialakulása, fogalma, típusai A tőzsde helyettesíthető tömegáruk koncentrált piaca, ahol a kereskedelem szervezett keretek között, meghatározott szokványok szerint történik. A tőzsde nem profitorientált, de önfenntartó intézmény. Jogállásuk szerint a…

A pénzügyi piacok fogalma, csoportosítása. Az értékpapírpiacok értelmezése, típusai

A pénzügyi piacok fogalom magában foglalja a pénzügyi eszközök teljes forgalmát lebonyolító piacok összességét. Azokat a pénzügyi piacokat, amelyeken a pénzügyi eszközök rövid lejáratra cserélnek gazdát, pénzpiacoknak, amelyeken pedig hosszabb lejáratra,…

Az állampapírok szerepe, típusainak jellemzése. Állampapírpiaci indexek. A befektetési jegyek és a közraktárjegy. Egyéb értékpapírok

Állampapírok Állampapírnak nevezzük az állam által kibocsátott, az állam adósságát megtestesítő értékpapírt, amelyben az állam adósságtörlesztésre és kamatfizetésre, esetleg járadék fizetésére vállal kötelezettséget. Az államkötvények az állam hosszú lejáratú adósságát testesítik…

A kötvény és a részvény összehasonlítása. A kötvénnyel és a részvénnyel kapcsolatos hozam- és árfolyamszámítások. A duration értelmezése.

A kötvény A kötvény klasszikus formájában hosszú lejáratú, fix kamatozású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A kötvény vásárlója hitelt nyújt a kötvény kibocsátójának, amit az egy meghatározott időpontban, előre meghatározott kamattal növelt értéken…

Az értékpapírok fogalma, csoportosításuk szempontjai. Az értékpapírokba történő befektetések szempontjai.

Az értékpapír fogalma alatt valamilyen vagyoni értékre vonatkozó követelést megtestesítő forgalomképes okiratot értünk. Az értékpapír ezért közgazdasági lényegét tekintve a különböző időpontbeli pénzek cseréjének eszköze. A dematerizált értékpapír, elektronikus úton rögzített…