Foglalkozási ártalmak és megbetegedések

 • Fogalma
 • Bejelentés, kivizsgálás

A foglalkozási ártalom a munkahelyen a munka környezetében fellépő, a dolgozóra ható káros hatás, amelyet azonban az ember maradó károsodás nélkül elvisel.

A foglalkozási ártalom tartós, hosszabb idejű hatása foglalkozási betegséget okozhat.

Foglalkozási ártalmak:

 • Fizikai terhelésből eredő ártalmak
 • A munkafolyamat pszichikai hatása
 • Az emberi szervezet egyoldalú igénybevétele
  1. munkahelyi klíma
  2. fizikai ártalmak: zaj, rezgés, sugárzás, por
 • vegyi ártalmak, fertőzések

A foglalkozási megbetegedések bejelentése:

 • rendszeresített nyomtatványon az ÁNTSZ –hez 24 órán belül a diagnózis felállítását követően
 • halálos kimenetelű, ill. ugyanazon munkahelyen 5 vagy több munkavállalót érintő azonos, egy időben kialakult heveny foglalkozási betegség esetén szóban azonnal és írásban 24 órán belül.
 • A bejelentés megtörténtét és keltét a kórismeret feltüntetésével a dolgozóról vezetett nyilvántartásban rögzíteni kell.
 • Az ÁNTSZ a bejelentést nyilvántartásba veszi és erről a bejelentőt 3 napon belül értesíti.

A foglakozási megbetegedés kivizsgálása:

 • Az ÁNTSZ szervei vizsgálják ki
 • A vizsgálatba bevonhatók az érdekképviseletek és szükség esetén más hatóságok is

A vizsgálati lapnak tartalmaznia kell:

 • A bejelentés azonosítását
 • A munkavállaló előző munkahelyein esetleg előforduló kóroki tényezőket
 • A kóroki tényezők műszeres vizsgálatának megtörténtét
 • A valószínűsíthető okokat
 • Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatokat
 • A dolgozó magatartása hozzájárult-e a megbetegedés kialakulásához
 • A kivizsgálást követő intézkedéseket
 • A kivizsgálás tapasztalatainak részletezését
 • A vizsgálati lap egy példányát megkapja az OMFI (Országos Munkahigiénia és Foglalkozás- egészségügyi Intézet).