A munkavédelem

  • ide tartozó törvény, fontosabb jogszabályok

–       1993. évi XCIII. törvény

–       Munka Törvénykönyve

  • fő területei

A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi

követelmények és az ezeket megvalósító szervezetek, intézmények, eszközök, előírások

összessége.

A munkavédelem célja: a balesetek, foglalkozási ártalmak, megbetegedések megelőzése. Szervezeti

felépítését és ellenőrzését törvény szabályozza

Fő területei:

  • munkabiztonság (biztonságtechnika)
  • foglalkozás egészségügy (üzemegészségügy)

Veszélyforrás: a munkavégzés során (vagy azzal összefüggésben) jelentkező minden olyan dolog, amely a

munkát végző vagy a munkavégzés körében(környezetében) tartózkodó személyre veszélyt

vagy ártalmat jelenthet.