Munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása

A munkáltatónak minden bejelentett balesetről meg kell állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti e.

A bejelentés, kivizsgálás a munkáltató feladata.

A munkáltatónak lehetővé kell tennie a munkavédelmi képviselő részvételét a kivizsgálásában.

A súlyos baleseteket a munkáltatónak – telefonon- azonnal be kell jelentenie az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyeletének.

Nyilvántartás: a következő adatokat tartalmazza:

 • a sérült személyes adatait
 • a munkabaleset számát
 • a sérült munkakörét
 • a sérülés időpontját, helyszínét, jellegét
 • a sérült ellátására tett intézkedést
 • az intézkedések felelősét és határidőt
 • a munkaelnökök, anyagok közrehatását

A munkáltató köteles a baleseti jegyzőkönyvet megküldenie:

 • a sérültnek, ill. elhalálozás esetén a hozzátartozónak
 • a halált, ill. 8 napot meghaladó keresőképtelenséget okozó munkabalesetről az OMMF illetékes területi szervének.
  • társadalombiztonsági kifizetőhelynek.