A munkavállalók jogai

 • biztonságos munkavégzés feltételei
 • munkavégzés megtagadása

Joga hogy:

 • Megkövetelje az előirt védőeszközt, a védőberendezés működőképességét.
 • Jogosult és köteles a munkavégzéshez szükséges ismeretek elsajátítására
 • Jogosult a munkavégzéshez szükséges ismeretek elsajátítására betanulási időre.

Munkavégzés megtagadása:

Jogosult, sőt köteles a munkát megtagadni abban az esetben, ha olyan munkát

kellene végeznie az előirt feltételek (védőeszköz , védőberendezés) nélkül ,amely

saját vagy mások testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

Biztonságos munkavégzés feltételei:

A munkáltató köteles rendszeres ellenőrzésekkel meggyőződnie arról, hogy a

munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, ill.

megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.

Az ellenőrzés során különösen vizsgálni kell:

 • A munkahely állapotát (világítás, szellőzés, fűtés, klimatizáció, padlózat, közlekedés,

anyagmozgatás, nyílászárók, állványok ,energia és közműhálózat.

 • A gépek, berendezések állapotát (pl. védőberendezések megléte, hatásossága,

kezelőelemek és jelzőberendezések alkalmassága ,az elszívás hatásossága,

vészvilágítás működőképessége.

 • Az egyéni védőfelszerelések meglétét, megfelelőségét és rendeltetésszerű

használatát.

 • A munkavállaló munkavégzésre alkalmas állapotát (pl. munkahelyi orvosi

alkalmasság, munkavédelmi oktatás, alkoholmentes állapot.)

 • A munkahelyi rendet, tisztaságot
 • Az elöirt hatosági ellenőrzés időszakos felülvizsgálatok elvégzését (pl.

érintésvédelmi felülvizsgálat, kazánok, nyomástartó edények időszakos vizsgálata.

 • A szociális létesítmények megfelelősségét (öltöző, fürdő étkező, WC)
 • A bekövetkezet balesetek kivizsgálását, a megelőző intézkedések végrehajtását.