Teendők áramütés esetén

A villamos berendezéseken történő munkavégzés megköveteli mindenkitől az ilyen jellegű mentési és elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítását, ill. a szakszerű és gyors alkalmazását. Az elektromos áram gyakran okoz szívmegállást, ezért a mentést, és ha szükséges, az újraélesztést azonnal meg kell kezdeni.

Az elsősegélynyújtó feladatai:

  • ha egyedül van, segélynyújtás közben hívjon segítséget! (kiabálással),
    • szabadítsa ki az áramkörből az áramütött személyt! (vigyázat: ne kerüljön az

áramkörbe a segélynyújtó)

  • részesítse elsősegélybe a sérültet, ha szükséges kezdje el az újraélesztést,
  • hivasson orvost, vagy értesítse a mentőket
  • ha szükséges, az egyéb (tűzoltók) szerveket is értesítse!

Áramütött kiszabadítása kisfeszültség estén:

Kapcsoljuk ki a berendezést, ha egyértelműen elvégezhető (pl. főkapcsoló). A vezeték elvágása kifejezetten veszélyes. Ha az áramütött magasan helyezkedik el, a kikapcsoláskor keletkező izomgörcs miatt leeshet, ami ellen megtámasztással tudjuk őt védeni.

Ha nem lehet kikapcsolni a berendezést, akkor a feszültség alatt lévő berendezésből szabadítsuk ki a sérültet! Húzzuk vagy toljuk el a feszültség alatt álló berendezéstől, szigetelt eszközt (pl. fanyelű lapát) használhatunk. Ha a padló nem szigetelt, akkor tegyünk a lábunk alá többszörösen összehajtott ruhaneműt. A kiszabadítást maximum 1000V-ig lehet biztonságosan elvégezni.

Áramütött kiszabadítása nagyfeszültség esetén:

Az áramütötthöz közeledni veszélyes! A kikapcsolást csak helyi villamosművek szakembere végezheti, aki ismeri a helyi viszonyokat.

Ha leszakadt a vezeték, lelóg, vagy veszélyes közelségbe kerül, a vezetékhez ne közeledjünk és állítsunk figyelmeztető őrt, amíg a villamosművek szakemberei megérkeznek.

Elsősegélynyújtás, eszméleténél lévő áramütött vizsgálata:

Ha az áramütött nem vesztette el az eszméletét, egyéb sérülést nem szenvedett, akkor orvost kell hívni, vagy orvoshoz kell kísérni.

Orvosi engedély nélkül az áramütöttnek sem ételt, sem italt, sem gyógyszert nem szabad adni. A nagy kiterjedésű égés esetén szódabikarbonátos oldatot itatunk, ha az áramütött eszméleténél van.

Eszméletlen áramütött vizsgálata:

A sérültet hanyatt fektetjük, a légutakat szabaddá tesszük. A mellkas elülső felületén és a nyakon oldjuk a ruházatot. A légzést akkor tekintjük kielégítőnek, ha ütemesen emelkedik és süllyed a mellkas.

A légzés vizsgálata közben a vérkeringést a nyaki verőér tapintásával vizsgáljuk. Ha lüktetést érzünk, akkor van vérkeringés.

Ha a légzés ill. a vérkeringés rendben van az elsősegélynyújtó legfontosabb feladata a légutak átjárhatóságának biztosítása. Nem szabad a beteget mozgatni, felültetni, etetni, itatni, és eszméletre térítéssel kísérletezni. Ha az eszméletlen betegnek nincsenek látható csonttörései, akkor a feladatunk a stabil oldalfekvés biztosítása. Folyamatosan ellenőrizzük a beteg légzését.

Ha a betegnek nincs légzése, akkor a légzés megszűnésének elején van egy rövid szakasz, amikor még van esélyünk a folyamat megállítására és megfordítására.(klinikai halál)

Amennyiben a folyamatot nem tudjuk megállítani, az oxigén hiányában a sejtek véglegesen elpusztulnak.(biológiai halál)

A befúvásos lélegeztetéssel az elsősegélynyújtó azonnal kezdje meg a sérült újraélesztését!

A lélegeztetést addig kell folytatni, amíg a beteg légzése visszatér, és megfelelően működik vagy szakember (orvos, mentő) érkezett a helyszínre.

A leállt szívműködés visszafordítására alkalmazott eljárás a mellkaskompresszió (szívmasszás), amelyet az elsősegélynyújtó csak tanfolyam keretében tudnak elsajátítani, és csak ezt követően alkalmazni.