Teendők tűz esetén


 • klf.tüzek oltási lehetőségei
 • tűzoltóság igénybevétele, jelentési kötelezettségek.

Aki a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelenteni

a tűzoltóságnak (105,112).

A tűzjelzési kötelezettség elmulasztása szabálysértés. Tűz esetén az állampolgárok  a tűzjelzést minden rendelkezésre álló eszközzel kötelesek segíteni. A hamis tűzjelzést a törvény bünteti.

Tűzjelzés:

 • a tűzeset pontos helye, címe, milyen anyag ég, mit veszélyeztet
 • emberi élet van e veszélyben
 • a jelző azonosítása

Tűzoltás módjai:

 • az éghető anyag eltávolításán alapuló oltási mód
 • oxigén elvonásán alapuló oltási mód
 • éghető anyag hőmérsékletének csökkentésén alapuló oltási mód

Oltóanyagok: az égés feltételeit korlátozzák

Oltóvíz hatása: Elsődlegesen hűtőhatás, másodlagosan elvonja az oxigént az égés környezetétől. Majdnem minden szilárd anyag (fa, papír, műanyag) oltásakor felhasználható. Folyadékok közül csak azok olthatók, amelyek sűrűsége nagyobb a víznél (petróleum). A benzin vízzel nem oltható. A víz vezeti az elektromos áramot, így elektromos tüzeknél nem használható. Oltóhabok: elzárja az oxigént az égési helytől, a kémiai folyamatban víz válik ki, amely gőzzé alakul és zárróréteget képez. Éghető folyadékokhoz használják (benzin, olaj). Elektromos tűz oltására nem alkalmas. Gyakran alkalmazzák ott, ahol az oltóvíz (a vízsugár erőhatása) károkat okoz.

Oltógázok: Kiszorítja az oxigént a tűz fészkéből. Az oltógáz keveredik az égő anyagból felszabaduló gázokkal, amelyeket éghetetlenné tesz. Oltógázokkal csak a lánggal való égés szüntethető meg. Jó hatásfokkal használható zárt helyen. Alkalmas elektromos tüzek oltására, valamint nagynyomású gázok kiáramlása esetén is.

Oltóporok: hő hatására elbomlanak és oltógázt fejlesztenek, így takaró hatást fejtenek ki.

Széleskörűen használható:

 • elektromos tüzek
 • szilárd anyagok
 • égő gázok oltására.