Mai nyelvhasználataink jelenségei

1., A szavak tekintetében a mai modern nyelv korszerűsödésének eszköze a szóösszetételek (bankkölcsön, számítógép), szóképzés (megmásít, szerkesztőség), a szórövidülés (labor, fagyi, csoki), mozaikszavak pl.pártok neve és idegen szavak átvételével (progresszív, alternatív). Szélesedik a köznyelv.

2., Hangtanilag: a beszédsebesség  fokozódása miatt pontatlan az egyes magánhangzók ejtése (köztársaság).

3., Mondatszerkesztési hibák:

– a feltételes mód I/1 nem használják a -nék toldalékot (helyette hibás a -nák toldalék)

– felszólító módot használnak a kijelentő mód helyett (láthassuk, mondhassuk)

– bürokrata stílus (a dolog vonatkozásában a pénzösszeg tekintetében, pl. indítványozta az önkormányzatnak (felé))

– bizonytalan -ba, -be és -ban, -ben használata

– sorszámnév helyett hibással csak tőszámnevet használnak (1996-os évben)

– a szövegalkotásban nem egyeztetik számban az alanyt és az állítmányt (Ezek a jelek arra mutat.)

– elhagyják a birtokos személyrag -nak, -nek ragját

– elhagyják a határozott névelőt (Fűre lépni tilos!)

– gyakran feleslegesen használják a határozott névelőt

4., A társadalom gazdasági fejlődése nyelvi átértékelődést hozott. Erőteljesebb lett a szaknyelv használata. Aránytalanul sokat vettünk át olyan idegen szót, aminek magyar megfelelőjét még nem tudjuk pontosan (image, manager). Szépirodalmi nyelv a kötőjeles alkalmi szókapcsolatokkal, és az írásjelek elhagyásával nehezen érthetők (pl. Juhász Ferenc versei).