A munkavédelem feladata

Baleset, foglalkozási megbetegedés, veszélyforrások

A munkavédelem feladatai:

 • meg kell határozni a követelményeket, a követelmények kielégítésének

ellenőrzését és az ellenőrzés módját

 • meg valósítani a megelőzés helyi feladatait, ehhez pedig működési és

higiénés intézkedések és eszközök szükségesek

 • a dolgozókkal meg kell ismertetni a munkavédelmi szabályokat és meg kell

őket győzni azok szükségességéről

A baleset fogalma: az emberi szervezetet ért egyszeri, hirtelen, váratlan, akarattól

függetlenül bekövetkező külső hatás amely sérülést, munkavégzést vagy más

egészségkárosodást ill. halált okoz.

Foglalkozási megbetegedés: a foglalkozási ártalom tartós, hosszú idejű hatása.

Foglalkozási megbetegedés a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben

bekövetkezett olyan heveny és idült egészségkárosodás amely a munkavégzésre

vezethető vissza.

Veszélyforrás:   lásd az 1. sz.tétel

a munkavégzés során (vagy azzal összefüggésben) jelentkező minden olyan

dolog, amely a munkát végző vagy a munkavégzés körében(környezetében)

tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelenthet.

 1. fizikai veszélyforrás: pl. munkaeszközök, szállító és anyagmozgató eszközök,

termékek és anyagok mozgása:

 • csúszós felületek
 • éles, sorjás egyenetlen felületek, szélek, sarkok
 • tárgyak hőmérséklete
 • magasság, mélység
 • levegő nyomása
 • zaj és rezgés
 • nem megfelelő világítás
 • áramütés veszélye
 • poros levegő
 1. biológiai veszélyforrások: mikroorganizmusok és anyagcseretermékek (vírusok,

baktériumok),   makró organizmusok (növények, állatok)

 1. fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel