A munkavállalók kötelességei a balesetek megelőzésében

 • védőeszközök használata
 • ismeretek elsajátítása
 • fegyelem

A munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban

végezhet munkát, a vonatkozó szabályokat be kell tartania:

 • a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonsági állapotáról meg kell

győződnie, azt megfelelően használni és karbantartani.

 • Az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni.
 • A munkaterületen fegyelmet, rendet, tisztaságot tartani.
 • A munkája biztonságos végzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani.
 • A részére előírt orvosi vizsgálaton megjelenni.
 • A veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart tőle elvárható módon

megszüntetni.

 • Balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni.

A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától:

 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételeket,
 • a szükséges munkavédelmi, szakmai ismeretek rendelkezésre bocsátását,

betanulási lehetőség biztosítását,

 • a munkavégzéshez szükséges felszerelések, munka – és védőeszközök, az

előírt védőital valamint tisztálkodási szerek és tisztálkodási lehetőségek biztosítását.

 • Védőeszközök használata Lásd. 4 a. tételt,
 1. feleljen meg a műszaki . esztétikai követelményeknek
 2. biztosítsa magas védelmi hatásfokot és kényelmét
 3. a védőfelszereléseket fiziológiai  tulajdonságai , valamint

használatának

 1. alapján minősíteni kell
 2. a kezelési utasításuk tartalmazza a védőfelszerelés rendeltetését

és

 1. élettartamát
 2. kihordási idő nincs
 • Ismeretek elsajátítása, betartása Lásd 4 a. tételt,
 1. munkába lépés előtti (elméleti és gyakorlati)
 2. havi vagy negyedéves
 3. napi
 4. ismétlődő (évenként)
 5. rendkívüli-baleset
 • · új gép , új technológia , áthelyezés
 • · hosszabb távollét

6. munkavédelmi nyilatkozat

Fegyelem:

 • magatartási szabályok, kötelezettségek

A munkavállaló köteles a számára kijelölt időben és helyen munkára, tanulásra alkalmas állapotban kipihenten, alkohol vagy egyéb szer hatásától mentesen megjelenni. A munkavállaló csak olyan munkát végezhet, amire kioktatták ill. kiképezték. A munkavégzéshez az egészséget, a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot kell viselnie. Ahol a védőeszköz, védőruha használata előírt, a dolgozó köteles ezeket rendeltetésének megfelelően használni, a védőeszközök napi tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni.