Kőszeg ostromának török és magyar leírása

1532-ben a törökök Szulejmán szultán vezetésével hadjáratot indítanak Kőszegre. A hatalmas török haderő közel egy hónapig időzött Kőszeg falai alatt. A kőszegiek hősi helytállásának következtében elmaradt az erőviszonyokat eldöntő küzdelem.

  • Jurisics Miklós: a vár kapitánya
  • Musztafa: magas államhivatalokat tölt be a Török Birodalomban
  • Istvánffy Miklós: történetíró, nemesi származású értelmiségi ember

A tényeket kb. azonosan írják le, de az események beállítása más.

Musztafa a város védőjét hitetlennek, Mikolasnak nevezi, Istvánffy Nikolicsnak hívja.

1) Musztafa a következőképpen jellemzi a várat:

–   A vár egy nehezen járható hegy lábánál fekszik

–   A várnak magas bástyái, erős falai vannak

–   A várárok mély és széles

Istvánffy szerint:

–   A vár nincs jó állapotban, az idő kikapta

–   Lelkesedéssel próbálja meg erősíteni

–   „Hozzá nem értő” módon építették

–   Nem korszerűek a bástyák ® könnyen le tudják rombolni

–   (a korszerű vár az ún. fülesbástyával ellátott vár, amit később az olaszok segítségével Magyarországon is meghonosítanak a 16. sz. közepétől)

Jurisics véleménye:

–   A vár csak a várossal együtt védhető

–   Nem kap segítséget a várvédelemhez

–   Befogadja a városlakókat, a máshonnan menekülőket

–   Kevés a fegyverük, gyenge a katonaság

2) Fegyverek

Musztafa szerint:

–   Az ágyúk „lúdtojásnyi golyók”

–   Az akna a legfontosabb a törököknél

Istvánffy véleménye:

–   Kisebb ágyúk

–   Aknákat ástak a törökök, de a magyarok tudtak védekezni

–   A falak helyreállítása folyamatos feladat

Jurisics szemszögéből:

–   A parasztok közül eleinte 700-nak volt fegyvere, de az emberek fele elpusztult

–   Egy mázsa puskapor

3) A vár eleste

Jurisics szemszögéből:

Először 10 nehéz fegyverzetű lovasa és 28 huszára volt

Nyomorult és szegény parasztok

Segítséget nem kapott, ami tőle telt, megtette

Krisztusra hivatkozik, neki köszönhető, hogy eddig bírták

Musztafa szerint:

A magyarok kegyelemért könyörögtek, féltek

Fel akarja nagyítani a törökök erejét

Istvánffy véleménye:

A magyarok megengedték, hogy a törökök bemehessenek, hogy kitűzzék a zászlót (?)

Valósághűen ábrázolja az eseményeket, valószínűleg így is történt