Magyarország lakosságának változásai a 10-18. sz.-ban

A népesség a 13. sz. közepéig folyamatosan nő. Ez Gézának és Istvánnak köszönhető, hiszen az államszervezésüknek köszönhetően megszilárdul a feudalizmus. István idején külföldiek érkeznek, a 11-12. sz.-ban hospesek áramlanak be ® a gazdaság fejlődik, a népesség nő.

Az 1241-es tatárjárás azonban 20-40%-os pusztulást eredményezett. IV. Béla idején (1235-1270) megnövekedik a népességszám. Külföldről behív különböző népcsoportokat, visszahívja a kunokat, jászok és székelyek is nagy számban érkeznek hazánkba. Nyugatról hospesek áramlanak be, Erdélyben egyre nagyobb lesz a románok száma. Északról szlovákok, lengyelek érkeznek, így a szláv népesség határa délre csúszik.

Mátyás (1458-1490) idején tovább nő a lakosság száma. Úgy tűnik, hogy megszűnik a különbség Mao. és nyugat között, de mivel a városi polgárság nem elég erős, Mátyás a jobbágyok adóira, a rendi gyűléseken pedig a köznemességre támaszkodik.

Mátyás után a törökök miatt ismét lecsökken a népességszám. Majd elindul a növekedés, főleg 1720-tól jelentősen.

3 forrás tanúskodik az 1720-tól nagymértékben növekvő lakosság számáról:

1) belső vándorlás

a ~-ban mindenekelőtt a magyar és szlovák jobbágyok vettek részt

a Felvidék egyes megyéinek magyar falvai teljesen kiürültek, helyükbe é-ny-ról szlovák parasztok költöztek

ekkor keletkeztek az Alföld és a Temesköz szlovák szigetei is

a ritkán lakott déli területekre is bevándorolnak, mert az oda érkező jobbágyok kedvezményeket kapnak

sok birtok a Habs. által támogatott nemesek kezébe kerül ® új szerzemény

2) szervezett telepítés

az udvar irányításával katolikus németeket telepítenek be, akik 6 évre adómentességet kapnak, megtervezett alaprajzú falvakba érkeznek ® német falvak jönnek létre és a század végére elérik az 1 millió fős létszámot

szerbeket is telepítenek ekkor az ország déli részére ® Habs. fennhatóság alatt álltak

az udvar fegyveres határőrként is telepítette őket és számos kiváltságot adott nekik

3) bevándorlás

nem telepítik őket, hanem jönnek maguktól ® románok érkeznek Erdélybe, az Alföldre, Temesközbe ® oka: a románok a feudális terhek elől menekültek

szerbek pedig Bácskába mennek

A 18. sz. folyamán Mao. benépesült, de a magyarság a saját országában kisebbségbe szorult. A magyar lakosság %-ának aránya 50% alá esik.