Török hadjáratok 1521-1593

1521: Szulejmán török császár és serege elfoglalja Nándorfehérvár, Zimony, Szabács várát

1526: mohácsi csata

Magyarország felkészületlen (belső hatalmi harcok folynak, külpolitika elszigetelt). A magyarok késlekednek, bár tudják, hogy a török támadni fog. Lassan gyűlik össze a királyi haderő (sok nemes nem meri elhagyni a birtokát). Mikor elindulnak, súlyos belső vita folyik a támadás időpontjáról, körülményeiről. Majd megindul a támadás. Bíznak a lovasságban, de 2 óra múlva kifulladnak. Súlyos vereséget szenvednek a magyarok, II. Lajos belefullad a Csele patakba.

Vereség okai: taktikai hibák. Magyar csapatok célja: mikor a török leereszkedik a dombról, akkor megindulnak. De a török a domb mögött marad, ezért elhalasztják a támadást. A magyarok viszont már nem bírják a várakozást, elindítják a támadást. Szulejmánékat ez váratlanul éri, ezért kezdetben sikereket érnek el a magyarok, de a törökök hamar összeszedik magukat, visszaverik a támadást és súlyos vereséget mérnek a magyarokra. Végigpusztítják a Duna-Tisza közét, fosztogatnak, foglyokat hurcolnak.

1529: hadjárat Bécs ellen

A törökök Bécs alá vonulnak, de nem sikerül bevenniük, visszafordulnak. De I. Ferdinánd csak az ország északi és nyugati területeit tudja visszaszerezni, a középső és keleti részt a török átengedi Szapolyainak (sor került a kettős királyválasztásra, Ferdinánd lesz az uralkodó, Szapolyai Lengyelo.-ba kényszerül, de a törökök segítségével visszatér és 1526. nov.-ben Szapolyait, dec.-ben meg Ferdinándot koronázzák meg) Þ az ország 2 részre szakad.

1532: Kőszeg

elmaradt az erőviszonyokat eldöntő küzdelem

1541: a török elfoglalja Budát

1540-ben Ferdinánd elindul Budára, hogy elfoglalja, de Fráter György (Szapolyai fiának gyámja) a töröktől kér segítséget, megkapja, de 1541-ben a török magának foglalja el Budát. Ezzel az ország 3 részre szakad.

1552: a török 2 irányból indít hadjáratot:

Ali budai pasa északra megy Drégely felé, majd lefelé, Szolnok felé. Drégelyt megvédik.

Másik irány: Ahmed délről Szolnok felé megy, elfoglalja Temesvárt (Losonczy védi).

A két sereg Szolnoknál egyesül.

1566: Szigetvár ostroma (Zrínyi védi)

meghal Szulejmán

következménye: 1568. drinápolyi béke ® lezárja az ország 3 részre szakadásához vezető török hadjáratokat.

1568-93: végvári harcok folynak, komolyabb háborúra nem kerül sor