Kategória: Történelem érettségi tételek

Reformáció

1. Német társadalom 15-16. sz. fordulóján –     Németo. nem egységes; laza tartományok szövetsége –     gazdasági-politikai széttagoltság –     központi hatalom hiánya – hatalom fejedelmek kezében, császár hatalma (névleges) 2. Ellentétek: –      Habsburg…

Abszolutizmus kialakulása – Franciaország, Anglia, Spanyolország

1. Abszolutizmus ált. –     monarchia: király és rendek között oszlik meg a hatalom –     abszolút monarchia v. abszolutizmus: a feudális állam új formája, melynek célja a feudális hatalom megtartása. Lényege: az…

Hunyadi János

„Előzmények” –     1387-1437.: Luxemburgi Zsigmond király ® kísérlet a központosításra (köznemesi rend, városfejlődés, ipar támogatása) –     Zsigmond német és cseh uralkodó is. –     súlyos gond: török terjeszkedés –     1936.: török előrenyomulás…

Hunyadi Mátyás

1. Bev. –     művelt, olvasott; politikában, hadtudományokban, bölcsészetben, művészetekben jártas 2. Királyválasztás –     1458. jan.: nemesek királyválasztó országgyűlése ® király: 15 éves Hunyadi Mátyás ® atyja erényeinek folytatását remélik; bábunak hiszik…

Magyarország az Anjou-korban – Károly Róbert

1. Trónra jutása –     1301.: III. András V ® Árpád-ház kihal –     ország széttagolódik; kiskirályok hatalma –     1301-1308.: interregnum ® sok kis király ® ország gazdasága nem működik központi hatalom nélkül…

Magyarország az Anjou-korban – Luxemburgi Zsigmond és I. Nagy Lajos

I. Nagy Lajos 1342-1382 1. Külpolitika –     állandó hadjáratok, háborúk: Velence ellen Dalmácia megtartásáért Nápoly – nem sikerül Moldva, Havasalföld, Szerbia, Bosznia – nem sikerül –     1370.: lengyel trón megöröklése örökösödési…

Magyarország az Anjou-korban – Gazdaság, politika, társadalom

1. Népesség –     kb. 2 millió fő: Károly Róbert idején (tatárjárás miatt) –     1500-as évek eleje: 4 millió –     1348. nagy pestisjárvány ® természetes szaporodás csökken (más járványok is!) –     lakosság…

Az Árpád-kor – Feudális hatalom megszilárdítása

1. I. (Szent) László (1077-1095) –     kemény törvényei a központi hatalom megerősítését, a magántulajdon védelmét és az egyház szerepének erősítését szolgálják ® feudális viszonyok megszilárdulása –     nagycsaládi közös gazdálkodás helyett az…

Az Árpád-kor – Gazdaság, társadalmi fejlődés a 11-12. században

1. Népesség –     Kárpát-medencében honfoglaláskor 600 ezer ember; ez a szám az ezredfordulón 1 millióra; 12. sz. elejére 1,2 millióra nő. 12. sz. végén 2 millió –     Mo.: sűrűn lakott belső…

Az Árpád-kor – Aranybulla-mozgalmak

1. Birtokadományozások –     III. Béla korában elfogyóban a kormányhű főurak megjutalmazására szolgáló királyi magánbirtok ® királyi vármegye területeiből adományoz –     fia, I. Imre: komplett vármegyéket adományoz el –     birtokadományozás II. András…

Az Árpád-kor – Kultúra

1. Vallás – kereszténység –     11-13. sz.: egyházi jellegű kultúra a Ny-i kereszténység mintájára –     kereszténység általánossá válik –     terjedésének sikeressége: államhatalom ereje; keresztény hit elemei –     új hit ® kötelező…

A magyar nép – A vándorlás szakaszai

1. Őshaza –     ie. VI-IV. évezred –     Ny-Szibéria, Ob alsó folyása –     halászat, vadászat; ősközösségi társadalom 2. Ie. 2. évezred –     vándorlás délebbi sztyeppés területekre ® Ob, Irtisz, Iszim, Tobol folyók…