Kategória: Történelem érettségi tételek

Európa a középkorban – Az arab állam

1. Bev. –     az arab félsziget lakói a csapadékos területeken és oázisokban földműveléssel foglalkoznak –     vörös-tengeri karavánutak mentén kereskedővárosok –     félsziget belsejében nomád beduin törzsek ® iszlám vallás –     arab nemzetségi…

Európa a középkorban – Pápaság és császárság küzdelme

1. Előzmények –     német-római császárság fénykora: III. Henrik (1039-1056) –     X. sz.: egyház elvilágiasodik; már nem tölti be hivatását (pápák is világi örömökkel, nem Istennel törődnek) Főpapok: feudális hűbérurak –     XII….

II. Rákóczi György kora Erdélyben (1648-1660)

I. Rákóczi György halála (1648) után kisebbik fia, Zsigmond és felesége, Lorántffy Zsuzsanna a királyságban lévő birtokaikra költöztek, központjuk Sárospatak lett. Zsigmond királysági főúrként nagy befolyással rendelkezett az országgyűlésben, és ő…

Európa a középkorban – Keresztes hadjáratok (1096-1291)

1. Okai –     ideológiailag: szentföld pogány uralom alól való felszabadítása –     politikailag: – zarándokokat törökök akadályozzák Szentföld elérésében – 1054.: első egyházszakadás ® római pápa és konstantinápolyi                       pátriárka harca –    …

1956 – Tervek itthon és külföldön

1. Nagyhatalmak érdeke –     magyar forradalom helyzete két nagyhatalom alkujától függ; Mo. Ny-i segítségben reménykedik –     jaltai világrend megbontása nem érdeke nagyhatalmaknak ® senkinek nem érdeke, hogy Mo-t kivonja Szu befolyása…

1956 – A forradalom leverése

1. Menekülés és ellenállás –     nov. 4.: szovjet hadsereg támadása megindul –     Nagy Imre beszéde Rádióban; majd jugoszláv nagykövetségre menekül (reméli, hogy közvetíteni fognak; nem tudja, hogy Tito is támogatja szovjet…

Az ipari forradalom gazdasági, társadalmi és szellemi következményei a XIX. század derekáig.

Az ipari forradalom kiterjedése egész Európára csökkentette a halandóságot. Az átlagos életkor megduplázódott a csecsemőhalandóság a felére esett. Az emberek jobban és célszerűbben táplálkoztak. Rendszeressé vált a fehér kenyér és a…

Magyarország 1944 és 1956 között – Az ideiglenes államhatalom

Második vh. mérlege –     800 e halott; 8800-900 e hadifogságban –     nemzeti vagyon 40%-a elpusztul –     gyárak 90%-a megrongálódik –     összes híd használhatatlanná válik –     vasúthálózat 40%-a elpusztul –     Jóvátétel: 300…

Magyarország 1944 és 1956 között – Tildy-kormány

1. Választójogi reform –     általános, egyenlő, közvetlen, titkos választójog –     1945. nov. 4. választások: FKGP győz 57%-kal ® abszolút többségét nem tudja értékesíteni, mert SZEB ragaszkodik koalíciós kormányhoz –     1945. nov….

Magyarország 1944 és 1956 között – A Kisgazdapárt megtörése

1. Szalámitaktika –     lényege: demokratikus pártok újabb és újabb csoportjait az MKP kiszorítja a hatalomból –     1946.: demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről szóló tv. segítségével MKP a vezetése alat álló…

Magyarország 1944 és 1956 között – Diktatúra Magyarországon

1. 1949-es alkotmány –     1949. aug. 18.: Országgyűlés elfogadja új alkotmányt ® 1936-os szovjet alkotmány „másolata” –     társadalmi fejlődés célja a teljes egyenlőség rendszerének, a kommunizmusnak a felépítése. Ezt csak a…

Magyarország 1944 és 1956 között – Erőltetett iparosítás

1. Az első ötéves terv (1950-55) –     Sztálini modell: nehézipar egyoldalú és elsődleges fejlesztése ® mindent elvon mezőgazdaságból, lakosság fogyasztásából –     nehézipar fejlesztésének elsősorban katonai céljai vannak; ország termelése lényegében hadigazdaság…