Kategória: Történelem érettségi tételek

A történelem érettségi tételek azokat a diákokat célozzák meg, akik a történelem vizsgájára készülnek. Az itt található témakörök átfogják a világ- és magyar történelmet, valamint a fontos eseményeket és személyiségeket. A történelem érettségi tételek lehetővé teszik a diákoknak, hogy átfogó ismereteket szerezzenek a történelem fontos eseményeiről, és értelmezni tudják a múlt történéseit a jelen kontextusában.

A rendi monarchiák kialakulása Nyugat-Európában

Rendi monarchia: olyan államforma, amelyben a hatalmat a király és rendek együttesen gyakorolják. Jellemzői: szakképzett hivatalnokok, zsoldos hadsereg (nem függ a rendektől). Célja, hogy megvédje a feudális rendszert a parasztok és…

A folyamat, melynek során Magyarország Géza fejedelem és Szent István uralkodása idején a keresztény Európához csatlakozott.

Géza, Árpád dédunokája, Taksony fejedelem fia volt: 970 körül állt a magyar törzsszövetség élére. Nem sokkal hatalomra kerülése után már fel is vette a kapcsolatot Nagy Ottó császárral és térítő papokat…

A középkor Európája – A nyugat-európai feudalizmus kialakulása egy frank példán keresztül!

Mindazon barbár királyságok közül, amelyek a Nyugat-római birodalom területén létrejöttek, a frank volt a legnagyobb és a legerősebb. Különösen nagy sikereket értek el a frankok a Meroving-uralkodócsaládból származó Klodvig uralkodása alatt…

Magyarország a Habsburg birodalomban: Mária Terézia és II.József

A XVIII. sz. elejére Magyarország lakossága erősen megfogyatkozik, egyes területek pedig teljesen elnéptelenednek a török uralom következtében. A benépesítést III.Károly (1711-1740) kezdi meg. A nemzetiségek számaránya ekkor növekszik 50%-ra. Egyúttal sajnos…

A feudalizmus bomlása és a kapitalista viszonyok kialakulása a XVI. Század elejétől 1640-ig

Vázlat: –    Németország gazdasági helyzete a 16.sz.-ban –          Luther fellépése –          A reformáció okai, hatása a lakosságra –          Warms, Speyer –          A reformáció irányzatai –          Az ellenreformáció A reformáció a 16.sz…

A Trianoni békeszerződés

1920. június 4. – Versailles-ban a trianoni palota tükörtermében írták alá. A békében nem vették figyelembe a magyarok nézőpontját. Az új kormány, Simonyi-Semadam Sándor miniszterelnökkel csak azért jött létre, hogy megkössék…

A hidegháborús korszak

ENSZ megalakul – nemzetek egyenjogúsága ? Részei:   – Közgyűlés – Biztonsági tanács:  USA, USSR, Fr.o., Kína, Anglia – Nemzetközi bíróság (Hága) Szakosodott szervek:        – FAO – UNESCO: Nevelés&Kultúra – WHO:…

Az érett feudalizmus Magyarországon a XIV. században

1301 után az Árpád – ház kihalása után nem tudtak megfelelő királyt találni az ország élére. Így 1308-ig, Károly Róbert megkoronázásáig nem volt igazi, hitelesen megkoronázott királya az országnak. E korban…

J. Robert Oppenheimer és az Atombomba fejlesztése

J. Robert Oppenheimer (1904–1967) amerikai fizikus és tudós, a modern atomfizika egyik legkiemelkedőbb alakja. Az életében egyik legkiemelkedőbb eredménye az atombomba kifejlesztésének vezetése volt, ami jelentős hatással volt a második világháború…

Az „őszirózsás forradalom” kísérlete és a kommunista hatalomátvétel 1919-ben Magyarországon.

Politikai válság 1918. okt. 17.-én gróf Tisza István a képviselőházban bejelentette, hogy a központi hatalmak elvesztették a háborút. A Károlyi-párt (Egyesült Függetlenségi és 48-as párt – 1916 júl.), az Országos Polgári…

A Bocskai-féle rendi mozgalom

A 15 éves háború (1593-1606/08) közben az országban belső ellentétek is feszültek. Erdélyben Báthory Zsigmond folytatott kiszámíthatatlan politikát, többször is lemondott, majd visszatért a trónra. Megkísérelte átadni Erdélyt Habsburg Rudolfnak, de…

A tizenötéves háború és a Bocskai-szabadságharc bemutatása!

A XVI. század végén megszakadt az 1568 óta tartó béke. A tizenötéves háború (1593-1606) kezdete felcsillantotta a reményt a török kiűzésére. Erdély bevonásával a török ellenes szövetség tovább erősödött. Az erőviszonyok…