Kategória: Történelem érettségi tételek

Az Árpád-kor – Kultúra

1. Vallás – kereszténység –     11-13. sz.: egyházi jellegű kultúra a Ny-i kereszténység mintájára –     kereszténység általánossá válik –     terjedésének sikeressége: államhatalom ereje; keresztény hit elemei –     új hit ® kötelező…

A magyar nép – A vándorlás szakaszai

1. Őshaza –     ie. VI-IV. évezred –     Ny-Szibéria, Ob alsó folyása –     halászat, vadászat; ősközösségi társadalom 2. Ie. 2. évezred –     vándorlás délebbi sztyeppés területekre ® Ob, Irtisz, Iszim, Tobol folyók…

A magyar nép – Honfoglalás, letelepedés

1. Kárpát-medence népei: –     rómaiak, hunok, germán törzsek (keleti gótok, longobárdok), avarok, frankok, dunai bolgárok, szlávok (Szvatopluk morva fejedelemsége és Pribina fejedelemsége) 2. Ok, bejövetel, letelepedés –     besenyők, dunai bolgárok támadása…

A magyar nép – Kalandozások

1. Célja –     zsákmányszerzés –     szomszédos népek gyengítése, megfélemlítése; saját biztonságuk növelése –     hadifoglyok ejtése, harci készség fenntartása 2. Kezdetekben sikerek – okai: –     új, szokatlan harcmodor (nyilazó könnyűlovasság) –     Ny-Európában…

A magyar nép – Géza fejedelem (970-997)

1. Fő céljai –     békés külkapcsolatok, belső egység megteremtése 2. Belpolitika –     fejedelmi hatalom kiépítésére törekszik 3. Házasságpolitikája –     eredményeként legfőbb ellenségei rokonokká válnak –     felesége az erdélyi gyula lánya, Sarolt…

Magyarország 1944 és 1956 között – Az első intézkedések

1. Közigazgatás átszervezése –     1945.: közalkalmazottak, közéleti személyiségek ® igazolóbizottságok előtt bizonyítaniuk kell, hogy nem népellenesek 2. Politikai bűnösök felelősségre vonása –     népbíróságokon történik –     477 halálos ítélet; 189 ember kivégzése…

A magyar nép – I. (Szent) István (997-1038)

1. Pogánylázadások leverése –     Somogyban Koppányé, Erdélyben Gyuláé, Békésben Ajtonyé ® egész ország ura 2. Királyság –     1000. dec. 25.: királlyá koronázzák – hatalma egyházi szentesítést kap –     koronázás ® államforma:…

Európa a középkorban – Feudalizmus kialakulása, A frank állam

Bev. –     feudalizmus: olyan társadalom, ahol a földesúr tulajdonában levő földet saját munkaeszközökkel rendelkező jobbágy-parasztok művelik meg. –     lényege: a föld feletti tulajdonjog –     a föld jogilag a földesúré, aminek legnagyobb…

Európa a középkorban – Az arab állam

1. Bev. –     az arab félsziget lakói a csapadékos területeken és oázisokban földműveléssel foglalkoznak –     vörös-tengeri karavánutak mentén kereskedővárosok –     félsziget belsejében nomád beduin törzsek ® iszlám vallás –     arab nemzetségi…

Európa a középkorban – Pápaság és császárság küzdelme

1. Előzmények –     német-római császárság fénykora: III. Henrik (1039-1056) –     X. sz.: egyház elvilágiasodik; már nem tölti be hivatását (pápák is világi örömökkel, nem Istennel törődnek) Főpapok: feudális hűbérurak –     XII….

Európa a középkorban – Rendi monarchia

1. Ált. –     virágzó feudalizmus államformája –     rendi monarchiában uralkodó és rendek együtt alkotnak törvényt; uralkodó döntéseinél figyelembe veszi a rendek érdekeit – király és rendek között hatalmi egyensúly –     központi…

Európa a középkorban – Keresztes hadjáratok (1096-1291)

1. Okai –     ideológiailag: szentföld pogány uralom alól való felszabadítása –     politikailag: – zarándokokat törökök akadályozzák Szentföld elérésében – 1054.: első egyházszakadás ® római pápa és konstantinápolyi                       pátriárka harca –    …