Kategória: Történelem érettségi tételek

A Horthy-rendszer konszolidációjának legfontosabb elemei.

Az átmeneti kormány A tanácsköztársaság bukását követően három hatalmi tényező alakult ki Mo.-n: – román megszálló csapatok – egymás helyébe lépő kormányok – a „fővezérség”: a nemzeti hadsereg irányítása (Horthy M.)…

Az „őszirózsás forradalom” kísérlete és a kommunista hatalomátvétel 1919-ben Magyarországon.

Politikai válság 1918. okt. 17.-én gróf Tisza István a képviselőházban bejelentette, hogy a központi hatalmak elvesztették a háborút. A Károlyi-párt (Egyesült Függetlenségi és 48-as párt – 1916 júl.), az Országos Polgári…

A fasizmus uralomra jutása Olaszországban.

Előkészítő szakasz (1919-22) –          1919 után Olaszország „vesztes a győztesek között” – nem kapja meg a várt területeket –          politikai és polgári elégedetlenség, megerősödnek a szélsőségek –          háború előtti ígéretek (földreform)…

A fasizmus uralomra jutása Németországban. A fasizmus fő jellemzői.

Előzmények –          1929-re a gazdasági válság hatására elapadtak az USA-kölcsönök –          a weimari köztársaság rendszere gazdasági és politikai válságba kerül –          a kis- és középtulajdonosok tömegesen tönkremennek –          munkanélküliség, általános elégedetlenség,…

Az I. világháború fő frontjai.

A nyugati front –          a németek a Schlieffen-terv szerint gyors csapást akartak mérni a franciákra –          terv: Belgiumon és Észak-Franciaországon át elérik Párizst –          40 mérföldre Párizstól az oroszok keleti akciói…

Az első világháború – Előzmények és események

Békejavaslatok: –          a szovjet kormány békedekrétuma –          Wilson 14 pontja A békekonferenciát 1919. január 18-án Versailles-ban nyitották meg –          27 állam vett részt a tárgyalásokon – a veszteseket nem hívták meg….

Magyarország 1850 és 1917 között. A kiegyezés.

Előzmény: a szabadságharc bukása –          1849 márc. 4. olmützi alkotmány –          oktrojált = kikényszerített alkotmány –          Ferenc József visszavonja az áprilisi törvényeket –          birodalom centralizált átszervezése –          Magyarország beolvasztása –          1850…

A dualizmus megszilárdulásának legfontosabb eseményei.

A monarchia Európában: 1867-ben az osztrák-magyar kiegyezés láncszem volt az európai polgári és nemzeti átalakulások során. A Habsburgok régi monarchiája két központú (dualista) alkotmányos monarchia lett. A régi-új birodalom területét nézve…

A kiegyezés létrejöttének külső és belső körülményei.

A belső bajokkal küszködő Ausztria önhitt vezetői maguk mentek a háború elé. A régen várt háborús életre villanyozta a magyar emigrációt is. Az események kulcsa  III. Napóleon kezében voltak. Ezért ragaszkodott…

A neoabszolutizmus létrejötte Magyarországon 1848/49 után. A nemzeti ellenállás bemutatása.

Az egyes nemzetek udvarhű főrendei a birodalom föderalisztikus átszervezése mellet foglaltak állást. Szószólójuk Windischgrätz, azt hangsúlyozta, hogy a rendi jogaiba visszahelyezett régi arisztokrácia elégséges a forradalmi erők ellensúlyozására. Az azonos módon…

Hatalmi viszonyok és nemzeti egységmozgalmak a XIX. század második felében.

Az olasz és német egység kialakulása Olaszország Itália az egységes nyelv ellenére a XIX. században három nagy régióra volt osztható: az észak-itáliai kis fejedelemségekre, melyek Habsburg fennhatóság alatt állottak, a közép-itáliai…

Magyarország 1848-1849-ben.

A forradalom kibontakozása –          márc. 1. a párizsi forradalom híre Pozsonyba érkezik (rendi országgyűlés) –          márc. 3. Kossuth fölirati javaslata – az alsó tábla elfogadja –          jobbágyfelszabadítás, közteherviselés, alkotmányosság a birodalom…