Kategória: Történelem érettségi tételek

Abszolutizmus kialakulása – Franciaország, Anglia, Spanyolország

1. Abszolutizmus ált. –     monarchia: király és rendek között oszlik meg a hatalom –     abszolút monarchia v. abszolutizmus: a feudális állam új formája, melynek célja a feudális hatalom megtartása. Lényege: az…

Hunyadi János

„Előzmények” –     1387-1437.: Luxemburgi Zsigmond király ® kísérlet a központosításra (köznemesi rend, városfejlődés, ipar támogatása) –     Zsigmond német és cseh uralkodó is. –     súlyos gond: török terjeszkedés –     1936.: török előrenyomulás…

Magyarország az Anjou-korban – Károly Róbert

1. Trónra jutása –     1301.: III. András V ® Árpád-ház kihal –     ország széttagolódik; kiskirályok hatalma –     1301-1308.: interregnum ® sok kis király ® ország gazdasága nem működik központi hatalom nélkül…

Magyarország az Anjou-korban – Gazdaság, politika, társadalom

1. Népesség –     kb. 2 millió fő: Károly Róbert idején (tatárjárás miatt) –     1500-as évek eleje: 4 millió –     1348. nagy pestisjárvány ® természetes szaporodás csökken (más járványok is!) –     lakosság…

Az Árpád-kor – Feudális hatalom megszilárdítása

1. I. (Szent) László (1077-1095) –     kemény törvényei a központi hatalom megerősítését, a magántulajdon védelmét és az egyház szerepének erősítését szolgálják ® feudális viszonyok megszilárdulása –     nagycsaládi közös gazdálkodás helyett az…

Az Árpád-kor – Kultúra

1. Vallás – kereszténység –     11-13. sz.: egyházi jellegű kultúra a Ny-i kereszténység mintájára –     kereszténység általánossá válik –     terjedésének sikeressége: államhatalom ereje; keresztény hit elemei –     új hit ® kötelező…

A magyar nép – A vándorlás szakaszai

1. Őshaza –     ie. VI-IV. évezred –     Ny-Szibéria, Ob alsó folyása –     halászat, vadászat; ősközösségi társadalom 2. Ie. 2. évezred –     vándorlás délebbi sztyeppés területekre ® Ob, Irtisz, Iszim, Tobol folyók…

A magyar nép – Kalandozások

1. Célja –     zsákmányszerzés –     szomszédos népek gyengítése, megfélemlítése; saját biztonságuk növelése –     hadifoglyok ejtése, harci készség fenntartása 2. Kezdetekben sikerek – okai: –     új, szokatlan harcmodor (nyilazó könnyűlovasság) –     Ny-Európában…

A magyar nép – Géza fejedelem (970-997)

1. Fő céljai –     békés külkapcsolatok, belső egység megteremtése 2. Belpolitika –     fejedelmi hatalom kiépítésére törekszik 3. Házasságpolitikája –     eredményeként legfőbb ellenségei rokonokká válnak –     felesége az erdélyi gyula lánya, Sarolt…

Magyarország 1944 és 1956 között – Az első intézkedések

1. Közigazgatás átszervezése –     1945.: közalkalmazottak, közéleti személyiségek ® igazolóbizottságok előtt bizonyítaniuk kell, hogy nem népellenesek 2. Politikai bűnösök felelősségre vonása –     népbíróságokon történik –     477 halálos ítélet; 189 ember kivégzése…

A magyar nép – I. (Szent) István (997-1038)

1. Pogánylázadások leverése –     Somogyban Koppányé, Erdélyben Gyuláé, Békésben Ajtonyé ® egész ország ura 2. Királyság –     1000. dec. 25.: királlyá koronázzák – hatalma egyházi szentesítést kap –     koronázás ® államforma:…

Európa a középkorban – Feudalizmus kialakulása, A frank állam

Bev. –     feudalizmus: olyan társadalom, ahol a földesúr tulajdonában levő földet saját munkaeszközökkel rendelkező jobbágy-parasztok művelik meg. –     lényege: a föld feletti tulajdonjog –     a föld jogilag a földesúré, aminek legnagyobb…