Kategória: Történelem érettségi tételek

A történelem érettségi tételek azokat a diákokat célozzák meg, akik a történelem vizsgájára készülnek. Az itt található témakörök átfogják a világ- és magyar történelmet, valamint a fontos eseményeket és személyiségeket. A történelem érettségi tételek lehetővé teszik a diákoknak, hogy átfogó ismereteket szerezzenek a történelem fontos eseményeiről, és értelmezni tudják a múlt történéseit a jelen kontextusában.

A magyar nép – I. (Szent) István (997-1038)

1. Pogánylázadások leverése –     Somogyban Koppányé, Erdélyben Gyuláé, Békésben Ajtonyé ® egész ország ura 2. Királyság –     1000. dec. 25.: királlyá koronázzák – hatalma egyházi szentesítést kap –     koronázás ® államforma:…

Európa a középkorban – Feudalizmus kialakulása, A frank állam

Bev. –     feudalizmus: olyan társadalom, ahol a földesúr tulajdonában levő földet saját munkaeszközökkel rendelkező jobbágy-parasztok művelik meg. –     lényege: a föld feletti tulajdonjog –     a föld jogilag a földesúré, aminek legnagyobb…

Európa a középkorban – Az arab állam

1. Bev. –     az arab félsziget lakói a csapadékos területeken és oázisokban földműveléssel foglalkoznak –     vörös-tengeri karavánutak mentén kereskedővárosok –     félsziget belsejében nomád beduin törzsek ® iszlám vallás –     arab nemzetségi…

Európa a középkorban – Pápaság és császárság küzdelme

1. Előzmények –     német-római császárság fénykora: III. Henrik (1039-1056) –     X. sz.: egyház elvilágiasodik; már nem tölti be hivatását (pápák is világi örömökkel, nem Istennel törődnek) Főpapok: feudális hűbérurak –     XII….

II. Rákóczi György kora Erdélyben (1648-1660)

I. Rákóczi György halála (1648) után kisebbik fia, Zsigmond és felesége, Lorántffy Zsuzsanna a királyságban lévő birtokaikra költöztek, központjuk Sárospatak lett. Zsigmond királysági főúrként nagy befolyással rendelkezett az országgyűlésben, és ő…

Korai egyháztörténet

I. A kereszténység államvallássá válása Évszámok Üldözés megkezdődése                                                                    303 (1) Kötelező áldozat a császár képmásának                                             304 (1) Diocletianus lemond, Galerius                                                            305 (1) Részleges türelmi rendelet, Galerius halála                                          311 (1) Konstantin ”megtérése”…

A Habsburg-ellenes rendi küzdelmek és ennek okai a XVII. században.

A Bocskai-felkelés –          az első magyar felkelés a Habsburgok ellen – 15-éves háború –          kirobbantó ok: Bocskai István bihari várait ostromolja Belgiojoso –          Bocskai (1557-1606) erdélyi nagybirtokos, kezdetben a Habsburgok híve…

Párizs környéki békék, Trianoni béke

Párizs környéki békék 1. Bev. –     1919. jan. 18. Versailles –     „4 nagy”: Clemenceau fr. min. eln., Lloyd George brit min. eln., Wilson USA elnök, Orlando olasz min. eln. –     megtárgyalandó…

Európa a középkorban – Keresztes hadjáratok (1096-1291)

1. Okai –     ideológiailag: szentföld pogány uralom alól való felszabadítása –     politikailag: – zarándokokat törökök akadályozzák Szentföld elérésében – 1054.: első egyházszakadás ® római pápa és konstantinápolyi                       pátriárka harca –    …

1956 – Tervek itthon és külföldön

1. Nagyhatalmak érdeke –     magyar forradalom helyzete két nagyhatalom alkujától függ; Mo. Ny-i segítségben reménykedik –     jaltai világrend megbontása nem érdeke nagyhatalmaknak ® senkinek nem érdeke, hogy Mo-t kivonja Szu befolyása…

1956 – A forradalom leverése

1. Menekülés és ellenállás –     nov. 4.: szovjet hadsereg támadása megindul –     Nagy Imre beszéde Rádióban; majd jugoszláv nagykövetségre menekül (reméli, hogy közvetíteni fognak; nem tudja, hogy Tito is támogatja szovjet…

Az ipari forradalom gazdasági, társadalmi és szellemi következményei a XIX. század derekáig.

Az ipari forradalom kiterjedése egész Európára csökkentette a halandóságot. Az átlagos életkor megduplázódott a csecsemőhalandóság a felére esett. Az emberek jobban és célszerűbben táplálkoztak. Rendszeressé vált a fehér kenyér és a…