Kategória: Történelem érettségi tételek

A történelem érettségi tételek azokat a diákokat célozzák meg, akik a történelem vizsgájára készülnek. Az itt található témakörök átfogják a világ- és magyar történelmet, valamint a fontos eseményeket és személyiségeket. A történelem érettségi tételek lehetővé teszik a diákoknak, hogy átfogó ismereteket szerezzenek a történelem fontos eseményeiről, és értelmezni tudják a múlt történéseit a jelen kontextusában.

Európa a középkorban – Rendi monarchia

1. Ált. –     virágzó feudalizmus államformája –     rendi monarchiában uralkodó és rendek együtt alkotnak törvényt; uralkodó döntéseinél figyelembe veszi a rendek érdekeit – király és rendek között hatalmi egyensúly –     központi…

Habsburg kormányzás a 18. században

A szatmári békével (1711) a nemzeti fejlődés szempontjából egy kedvezőbb idpszak következik, mint a török uralom idején, mert nem olvasztották be Mao.-t a birodalomba, de a nemesség az adott lehetőségekkel nem…

Az érett feudalizmus Magyarországon a XV. században

Vázlat: –    Hunyadi Mátyás gyökerei (család, származás) –          V. László halála (1457) –          Mátyás uralkodása: 1458 – 1490 –          Uralkodásának két szakasza (1471 a választóvonal) –          Szilágyi eltávolítása (belpolitika) –          A…

Török hadjáratok 1521-1593

1521: Szulejmán török császár és serege elfoglalja Nándorfehérvár, Zimony, Szabács várát 1526: mohácsi csata Magyarország felkészületlen (belső hatalmi harcok folynak, külpolitika elszigetelt). A magyarok késlekednek, bár tudják, hogy a török támadni…

Hunyadi Mátyás

1. Bev. –     művelt, olvasott; politikában, hadtudományokban, bölcsészetben, művészetekben jártas 2. Királyválasztás –     1458. jan.: nemesek királyválasztó országgyűlése ® király: 15 éves Hunyadi Mátyás ® atyja erényeinek folytatását remélik; bábunak hiszik…

Magyarország 1944 és 1956 között – Többpártrendszer felszámolása

1. 1947-es választások –     1947. szept.: Kominform (komm. pártok világszervezete) felszólítja MKP-t egypártrendszer létrehozására –     Nagy Ferenc emigrál ® Baloldali Blokk előretörése: Dinnyés Lajos min. eln. ® – Marshall-segély elutasítása –…

A nagy földrajzi felfedezések fő irányai és eredményei

A földrajzi felfedezéseket szükségessé tette a Nyugat-Európában meginduló gazdasági fejlődés. Következményei: Népességszámnövekedés, árutermelés kiszélesedése, kereskedelem megélénkülése A kereskedelem egyre több nemesfémet igényel, nő az ez iránti igény, de magyar és cseh…

Az Árpád-kor – Gazdaság, társadalmi fejlődés a 11-12. században

1. Népesség –     Kárpát-medencében honfoglaláskor 600 ezer ember; ez a szám az ezredfordulón 1 millióra; 12. sz. elejére 1,2 millióra nő. 12. sz. végén 2 millió –     Mo.: sűrűn lakott belső…

II. világháború – Keleti front

1. Lengyelo. –     1939. szept. 1.: No. lerohanja Lengyelo-t ® 2. vh. kirobban –     1. kat. támadás ® villámháború –     1939. szept. 7.: No. Varsóig jut –     1939. szept. 17.: Szu….

Az egyiptomi fogság, kivonulás

Előzmények  A Középbirodalom eredményes XII. dinasztiáját két gyenge dinasztia követte. Az ún. második átmeneti kort a harci szekerekkel Egyiptomba özönlött hikszoszok utalták 150 éven keresztül (1791-1550). Erre az időre tehető József,…

Abszolutizmus kialakulása – Franciaország, Anglia, Spanyolország

1. Abszolutizmus ált. –     monarchia: király és rendek között oszlik meg a hatalom –     abszolút monarchia v. abszolutizmus: a feudális állam új formája, melynek célja a feudális hatalom megtartása. Lényege: az…

A görög-perzsa háborúk (i.e. 492-449)

A Perzsa birodalom Dareiosz uralkodása alatt uralma alá kényszerítette a kis-ázsiai görögöket is. Mindemellet nem lépett fel ellenségesen a görög anyaországgal szemben. A Marathoni  győzelem i.e. 499-ben Milétosz hatalmi törekvései kirobbantották…