A nagy földrajzi felfedezések fő irányai és eredményei

A földrajzi felfedezéseket szükségessé tette a Nyugat-Európában meginduló gazdasági fejlődés. Következményei:

  • Népességszámnövekedés, árutermelés kiszélesedése, kereskedelem megélénkülése
  • A kereskedelem egyre több nemesfémet igényel, nő az ez iránti igény, de magyar és cseh bányák felszíni rétege kimerül
  • A törökök 1453-ban elfoglalják Konstantinápolyt ® így a távol-keleti kereskedelem megnehezedik

A földrajzi felfedezéseket lehetővé tették:

  • Technikai újítások elterjedése
  • Új hajótípus kell, ami a hosszú távú tengeri hajózásra alkalmas
  • Iránytű
  • Térkép (Toscanelli készíti)
  • Elterjed a Ptolemaiosz-i – világkép ® lényege: Föld gömb alakú (ezt a spanyolok fogadják el)
  • Pénz
Legfontosabb földrajzi felfedezések

2 csoport: portugálok támogatásával

spanyolok támogatásával

1) portugálok támogatásával

Tengerész Henrik tudatosan készíti elő Afrika partvidékének megismerését

1471-ben eljutnak az Egyenlítőig

1487-ben Diaz Bertalan a Jóreménység fokig

Vasco da Gama 1498-ban Afrika megkerülésével eljut Indiába ® kormányzó lesz ® következménye: Lisszabon a világkereskedelem legjelentősebb központja lesz a 19. sz.-ig

2) spanyolok támogatásával

1492-ben Kolumbusz elindul, eljut Közép-Amerikába, partra száll San Salvadorban

4 útja során Kö.-Am. Számos területét felfedezi

de Amerika felfedezése lassú folyamat: D-Am-át közösen foglalják el a spanyolok és a portugálok

a kontinenst  Amerigo Vespucciról nevezik el

Magellán 1519-22 között elindul, hogy körbehajózza a Földet, D-Am-ban felfedezi a déli csúcsot, a Magellán-szoroson keresztül haladva megkerüli a Földet, ő meghal, de egyik hajója (Victoria) visszatér Spanyolo.-ba ® igazolják: a Föld gömbalakú

A felfedezések következményei:

1) megszerzett területeken

Közép-Am.-ban a legfontosabb civilizációk: Maja, Azték, Inka (® D-Am)

Bennszülöttek nagy lelkesedéssel fogadják őket, de a gyarmatosítók felszámolják a közösségeket, kényszerítik őket, hogy az ültetvényeken dolgozzanak, de mivel alkalmatlanok, Afrikából rabszolgákat hurcolnak be Am.-ba

Legjelentősebb gyarmatosítók: Kortez

Pizzaro

Alvarando

2) Európában

új növények áramlanak be, pl.: burgonya ® nagy szerepe van az éhínség idején, fontos népélelmezési cikk; paradicsom, kukorica, dohány, kávé

nagy mennyiségű nemesfém áramlik be ® nemesfém értéke csökken, de megnő az élelmiszeré, ezért árforradalom következik

Nyugat- és Közép-Európa között sajátos munkamegosztás alakul ki = Közép-Eu. élelmiszert szállít Ny.-ra, Ny-Eu. pedig cserébe iparcikkeket szállít