Kategória: Történelem érettségi tételek

A történelem érettségi tételek azokat a diákokat célozzák meg, akik a történelem vizsgájára készülnek. Az itt található témakörök átfogják a világ- és magyar történelmet, valamint a fontos eseményeket és személyiségeket. A történelem érettségi tételek lehetővé teszik a diákoknak, hogy átfogó ismereteket szerezzenek a történelem fontos eseményeiről, és értelmezni tudják a múlt történéseit a jelen kontextusában.

Magyarország az Anjou-korban – Gazdaság, politika, társadalom

1. Népesség –     kb. 2 millió fő: Károly Róbert idején (tatárjárás miatt) –     1500-as évek eleje: 4 millió –     1348. nagy pestisjárvány ® természetes szaporodás csökken (más járványok is!) –     lakosság…

Az Árpád-kor – Feudális hatalom megszilárdítása

1. I. (Szent) László (1077-1095) –     kemény törvényei a központi hatalom megerősítését, a magántulajdon védelmét és az egyház szerepének erősítését szolgálják ® feudális viszonyok megszilárdulása –     nagycsaládi közös gazdálkodás helyett az…

A magyar nép – A vándorlás szakaszai

1. Őshaza –     ie. VI-IV. évezred –     Ny-Szibéria, Ob alsó folyása –     halászat, vadászat; ősközösségi társadalom 2. Ie. 2. évezred –     vándorlás délebbi sztyeppés területekre ® Ob, Irtisz, Iszim, Tobol folyók…

A magyar nép – Kalandozások

1. Célja –     zsákmányszerzés –     szomszédos népek gyengítése, megfélemlítése; saját biztonságuk növelése –     hadifoglyok ejtése, harci készség fenntartása 2. Kezdetekben sikerek – okai: –     új, szokatlan harcmodor (nyilazó könnyűlovasság) –     Ny-Európában…

Magyarország 1944 és 1956 között – Az első intézkedések

1. Közigazgatás átszervezése –     1945.: közalkalmazottak, közéleti személyiségek ® igazolóbizottságok előtt bizonyítaniuk kell, hogy nem népellenesek 2. Politikai bűnösök felelősségre vonása –     népbíróságokon történik –     477 halálos ítélet; 189 ember kivégzése…

Az első világháború okai

1. Hatalmi viszonyok 1. vh. előtt –     vezető hatalmak: Ang.  Fro, Oro, No. Mon, Töröko ® gyengülő hatalmak –     demográfiailag, gazdaságilag antant erősebb –     No. behozatalra szorul ipari nyersanyagból, élelmiszerből; nincs…

A magyar nép – I. (Szent) István (997-1038)

1. Pogánylázadások leverése –     Somogyban Koppányé, Erdélyben Gyuláé, Békésben Ajtonyé ® egész ország ura 2. Királyság –     1000. dec. 25.: királlyá koronázzák – hatalma egyházi szentesítést kap –     koronázás ® államforma:…

A Királyi vármegye felbomlása (II. András, IV. Béla)

A XIII. század a lényeges változások ideje. A királyi birtokadományok következtében megnő a főurak hatalma. A kis- és középbirtokosok védekezni kényszerülnek. IV. Béla megkísérli a királyi birtokok visszaszerzését, a hatalom helyreállítását….

Európa a középkorban – Feudalizmus kialakulása, A frank állam

Bev. –     feudalizmus: olyan társadalom, ahol a földesúr tulajdonában levő földet saját munkaeszközökkel rendelkező jobbágy-parasztok művelik meg. –     lényege: a föld feletti tulajdonjog –     a föld jogilag a földesúré, aminek legnagyobb…

Európa a középkorban – Az arab állam

1. Bev. –     az arab félsziget lakói a csapadékos területeken és oázisokban földműveléssel foglalkoznak –     vörös-tengeri karavánutak mentén kereskedővárosok –     félsziget belsejében nomád beduin törzsek ® iszlám vallás –     arab nemzetségi…

Európa a középkorban – Pápaság és császárság küzdelme

1. Előzmények –     német-római császárság fénykora: III. Henrik (1039-1056) –     X. sz.: egyház elvilágiasodik; már nem tölti be hivatását (pápák is világi örömökkel, nem Istennel törődnek) Főpapok: feudális hűbérurak –     XII….

Korai egyháztörténet

I. A kereszténység államvallássá válása Évszámok Üldözés megkezdődése                                                                    303 (1) Kötelező áldozat a császár képmásának                                             304 (1) Diocletianus lemond, Galerius                                                            305 (1) Részleges türelmi rendelet, Galerius halála                                          311 (1) Konstantin ”megtérése”…