Európa a középkorban – Az arab állam

1. Bev.

–     az arab félsziget lakói a csapadékos területeken és oázisokban földműveléssel foglalkoznak

–     vörös-tengeri karavánutak mentén kereskedővárosok

–     félsziget belsejében nomád beduin törzsek ® iszlám vallás

–     arab nemzetségi arisztokrácia a beduinok alávetésére és a területi hódításra törekszik

2. Iszlám; Mohamed

–     engedelmeskedés, megváltoztathatatlanba való beletörődés

–     vallás alapítója Mohamed

–     622. Hedzsra: Mohamed Medinába menekül ® arab időszámítás kezdete

–     itt alakítja ki tanait: „Egy az Isten, Allah, és Mohamed az ő prófétája”

–     halála után Korán: mohamedánok szent könyve

–     iszlám követői: muzulmánok

3. Kalifátusok

–     VII-VIII. sz-i nagy arab hódítások nyomán jönnek létre

–     kalifa: az egyházi és állami élet feje az arab birodalomban

–     3 legfontosabb: – Kordovai kalifátus (Hispánia)
– Afrikai kalifátus (É-Afrika: Kairó)
– Keleti kalifátus (Arábia: Bagdad)

–     711.: Gebel al Tarik átkel a Gibraltáron és leigázza Hispániát

–     732.: Poitiers-nél megállítja őket Martell Károly

–     1236.: Hispánia visszafoglalása

–     1492.: Granada felszabadítása

4. Arab feudalizmus sajátosságai

–     adománybirtok nem átörökíthető

–     nincs hűbéri lépcsőzetesség

–     nincs jogilag egységes jobbágyság