Európa a középkorban – Pápaság és császárság küzdelme

1. Előzmények

–     német-római császárság fénykora: III. Henrik (1039-1056)

–     X. sz.: egyház elvilágiasodik; már nem tölti be hivatását (pápák is világi örömökkel, nem Istennel törődnek) Főpapok: feudális hűbérurak

–     XII. sz.: Cluny – bencés kolostor; innen indul egyházat megújító mozgalom. Cél: kolostorok mentesítése a világi főurak befolyása alól

–     invesztitúra: egyházi méltóságok kinevezésének, beiktatásának joga – ezért folyik a küzdelem

–     szimonia: egyházi méltóságok pénzzel történő adásvétele

–     cölibátus: papi nőtlenség

–     VII. Gergely pápa: 1073-ban invesztitúra-jog ne a császáré legyen; szimónia ellen; cölibátusért. Pápaságot az egész keresztény világ feletti uralkodó szervezetté akarja tenni ® világi + egyházi hatalom szembekerül

2. VII. Gergely – IV. Henrik küzdelme

–     zsinat: püspökök határozathozatalra jogosított gyülekezete

–     1075. húsvét előtt: böjti zsinat
– bevezeti cölibátust
– megtiltja az invesztitúra világiak általi gyakorlását ® IV. Henrik                                              hatalma csökken ® elküldi Gergelyt Rómából ® az kiátkozza őt
kölcsönös kiátkozások

–     1077.: Canossa járás: IV. Henrik vezeklése Canossa váránál – VII. Gergely szálláshelyénél, hogy az feloldja az egyházi átkot

–     hosszú háborúskodás. Német városok: Henrik; ellenpápa. É-itáliai városok: Gergely, ellenkirály.

–     lezárása: 1122. wormsi konkordátum (megegyezés világi és egyházi hatalom között)         – főpapok kinevezésének joga (invesztitúra) a pápáé
– egyház birtok feletti jogot császár adja

–     egyezményt II. Calixtus és V. Henrik köti

–     ünnepélyes lezárás: 1123. lateráni zsinat

3. XII. sz.: III. Sándor pápa és Barbarossa Frigyes küzdelme

–     1176.: legnanói csata – pápa Lombardia segítségével győz

4. II. Ince ®¬ II. Frigyes

–     pápaság fénykora: III. Ince pápa alatt (1198-1210) ® inkvizíció: egyházi tvszék (eretnekek ellen)

–     eretnek: egyházi tanítástól eltérő tanok hirdetői

–     küzdelem pápák győzelmével végződik