Európa a középkorban – Keresztes hadjáratok (1096-1291)

1. Okai

–     ideológiailag: szentföld pogány uralom alól való felszabadítása

–     politikailag: – zarándokokat törökök akadályozzák Szentföld elérésében
– 1054.: első egyházszakadás ® római pápa és konstantinápolyi                       pátriárka harca

–     társadalmilag: – lovagi rend válsága (11. sz.) – már csak harccal lehet földhöz jutni
– parasztság feudális terhek alól való megszabadulást reméli

–     gazdaságilag: – levantei kereskedelem megszerzése
– fegyver- és emberszállítás nagy haszna

–     hadjáratok bejelentése: 1095. clermanti zsinat É(II. Orbán pápa)

–     1096-1099.: Barillon Gottfield lotharingiai herceg ® Jeruzsálem elfoglalása

–     zarándokok védelmére lovagrendek (johanniták, templériusok, tentonok)

–     IV. hadjárat (1202-1204): Bizánc elfoglalása ® Latin Császárság (1204-1261)

–     Összesen 9 hadjárat

–     13. sz. végére Ny-Európában rendi monarchia; okok megszűnnek

–     1291.: utolsó palesztin vár (Akkó) is elesik

Jelentősége, eredménye

–     gazd.:           – K-i kereskedelem fellendülése
– keleti kincs ® európai pénzgazdálkodás
– új mezgazd. termékek (citrom, dinnye, rizs, őszibarack)
– eddig nem használt luxuscikkek

–     kulturális:    – antik műveltség
– quatrocento és cinquecento időszakának megalapozása