Európa a középkorban – Feudalizmus kialakulása, A frank állam

Bev.

–     feudalizmus: olyan társadalom, ahol a földesúr tulajdonában levő földet saját munkaeszközökkel rendelkező jobbágy-parasztok művelik meg.

–     lényege: a föld feletti tulajdonjog

–     a föld jogilag a földesúré, aminek legnagyobb részét állandó használatra a jobbágyok kezére adja

–     a telek használatáért a jobbágy különböző szolgáltatásokkal tartozik: termény-, pénz-, munkajáradék

–     földesúr közjogi, államhatalmi jogokat is gyakorolhat

–     hűbéri viszony: az uralkodó osztály tagjai közti személyes függőségi viszony

–     elszigetelt önellátó nagybirtokok ® széttagolt állam

Feudalizmus államszervezete

–     élén a király mint leghatalmasabb birtokos

–     nagybirtokosok – a király hűbéresei

–     kisebb hűbéresek – a nagybirtokosok hűbéresei; nincs hűbéresük

A frank állam

1. Bev.

–     feudalizmus kialakulásának központja a Rajna és a Maas folyók vidéke

–     Clodvig (481-511) szervezi meg az V-VI. sz. fordulóján

–     felszámolja törzs-, nemzetségfők hatalmát ® egyeduralom

2. Clodvig intézkedései

–     Gallia és a szomszédos germán fejedelemségek meghódítása

–     kereszténység felvétele

–     egységes tv-ek

–     közigazgatás újjászervezése

–     birodalom grófságokra osztása

–     trón örökletessé válik

–     utána: Meroving-dinasztia

3. Karoling-dinasztia

–     751.: Kis Pipin megdönti a Meroving-dinasztiát és király lesz ® Karoling-dinasztia

–     apja, Martell Károly örökében elindítja a reconquistát – nem keresztények által lakott területek visszaszerzése

–     754.: Kis Pipin megvédi a pápát a longobárdoktól

–     766-814.: Nagy Károly ® legnagyobb földbirtokos; legnagyobb hadsereg


4. Államszervezet

–     élén: király

–     központi igazgatás élén a palotagróf

–     grófságok, határgrófságok (igazgatási, igazságszolgáltatási, katonai feladatok)

–     ellenőrzésükre évente királyi küldöttek ® jelentéseik alapján királyi rendeletek

–     birodalma nem tartós ® örökösei felosztják egymás között (843.: verduni szerződés)          – Nyugat-Frank Bir. (ma Fro.) – Kopasz Károly
– Kelet-Frank Bir. (ma No.) – Német Lajos
– közbenső területek (Itália, Burgundia, Lotharingia) – nem alakul ki                   egységes állam