Magyarország 1944 és 1956 között – Az első intézkedések

1. Közigazgatás átszervezése

–     1945.: közalkalmazottak, közéleti személyiségek ® igazolóbizottságok előtt bizonyítaniuk kell, hogy nem népellenesek

2. Politikai bűnösök felelősségre vonása

–     népbíróságokon történik

–     477 halálos ítélet; 189 ember kivégzése (Imrédy Béla, Bárdossy László, Sztójay Döme, Jány Gusztáv, Szálasi Ferenc)

3. Rendőrség és hadsereg szervezése

–     No ellen hadseregszervezés ® Sztálin döntése nyomán nem vetik be 50 ezer fős hadsereget

–     1945 tavasza: rendőrség szervezése ® MKP vezetése alatt áll

4. Földreform

–     Nagy Imre dolgozza ki

–     1000 hold feletti birtokok államosítása

–     földesúri birtokokat 100 hold felett, paraszti birtokokat 200 hold felett megváltás ellenében sajátítják ki

–     háborús bűnösök földjeinek elkobzása

–     nagy-, középbirtok megszűnik Mo-n

–     kiosztott átlagföldbirtok 3 hektár ® nem jöhet létre termelőképes  kisparaszti gazdálkodás