Az antifasiszta ellenállás fő formái.

A német megszállás területi kiterjedése

–          1942-re a német birodalom Európa nagy részét megszállás alatt tartja

–          nyugaton: Franciaország, Benelux államok, Dánia, Norvégia

–          délen: Jugoszlávia, Albánia, Görögország

–          keleten: Cseh-morva protektorátus; Szlovákia és Horvátország bábállam

–          Szovjetunió nyugati területei: Leningrád – Moszkva – Sztálingrád, Krím, Kaukázus

A német megszállás módszerei

–          nyugaton kezdetben kisebb brutalitás

–          németekkel szemben is kisebb ellenállás mutatkozik

–          sok területet megadás útján szereznek

–          igyekeznek bábkormányokat létrehozni („Quisling-kormányok”)

–          katonai megszállás: Wehrmacht, SS, Gestapo

–          Franciaország kettéosztása

–          Vichy-Franciaország + afrikai gyarmatok – vezető: Pètain marsall

–          német megszállású területek: északi rész + tengerpart

–          keleten nagyobb kegyetlenség

–          fajelmélet: szlávokat és a keleti népeket Untervolk-nak (aljanépség) tekintik

–          ideológia: fasizmus célja a bolsevizmus kiirtása

Gyakori módszerek

–          megszállt területek teljes gazdasági kiaknázása (kirablás)

–          gazdaságot a német haditermelés szolgálatába állítják, gyakori a kényszermunka

–          túszszedés ellenállási akciók esetén a civil lakosságból; legtöbbször kivégzik őket

–          tömegterror: egy német halálát több (50-100) ártatlan civil halálával torolják meg

–          partizánvadászat: falvak kiirtása, pl. Lidice, Oradour sur Glane, sok szovjet falu

–          besúgóhálózat kiépítése

A zsidó kérdés

–          náci ideológia (Mein Kampf): antiszemitizmus

–          a zsidó nép a legalacsonyabb rendű nép, üldözendő és megsemmisítendő

–          a világháború kitöréséig politikai hecckampány, zsidótörvények, „kristályéjszaka”

–          a háború kezdetére Németországból jórészt kiköltöznek a zsidók

–          a világháborúban a megszállt területekről a zsidókat koncentrációs táborokba szállítják

–          teljes titoktartás

–          a háború végén végső megoldás („Endlösung”): teljes megsemmisítés

–          nem tudják végigvinni, de így is 6millió zsidó áldozatról tud az utókor

Az antifasiszta ellenállás formái

–          szabotázsakciók: gépek, fegyverek tönkretétele

–          partizánmozgalmak

–          legnagyobb ellenállás Nyugat-Szovjetunióban (sztálini kommunista irányítás)

–          Jugoszláviában kiterjedt mozgalom, nem is sikerül felszámolni

–          csetnikek: szerb emigráns kormány irányítása

–          kommunista partizánmozgalom Tito vezetésével

–          Görögországban sikertelen akciók

–          Franciaországban mequisand partizánok