Magyarország 1944 és 1956 között – Az ideiglenes államhatalom

Második vh. mérlege

–     800 e halott; 8800-900 e hadifogságban

–     nemzeti vagyon 40%-a elpusztul

–     gyárak 90%-a megrongálódik

–     összes híd használhatatlanná válik

–     vasúthálózat 40%-a elpusztul

–     Jóvátétel: 300 millió dollár

Politikai helyzet

–     régi politikai struktúra és apparátus szétesik; megszállt területeken Vörös Hadsereg a Magyar Kommunista Pártot támogatja

1. Függetlenségi Front

–     1944. dec. 3. Szeged: Magyar Nemzeti Függetlenségi Front ® kisgazdák, kommunisták, polgári demokraták, szociáldemokraták, Nemzeti Parasztpárt, szakszervezetek

–     antifasiszta jellegű demokratikus gyűjtőszervezet

Programja:

–     elhatárolja magát Szálai-féle fasizmustól, hitleri No-tól

–     követeli, hogy MO. üzenjen hadat No-nak, majd vegyen részt No. megszállásában a Szu oldalán

–     háborús bűnösök elítélése; közigazgatási apparátus megtisztítása

–     államosítás, iparosítás, alkotmányozó nemzetgyűlés, földreform

–     baráti kapcsolat Szu-val

2. Ideiglenes Nemzetgyűlés

–     1944. dec. 14. Debrecen: Ideiglenes Nemzetgyűlés Előkészítő Bizottsága – kommunista többség

–     1944. dec. 21-22. Debrecen: Ideiglenes Nemzetgyűlés első ülése (MKP, SZDP, FKGP, NPP, pártonkívüliek, szakszervezetiek)

–     Vörös Hadsereg árnyékában megtartott, ellenőrizhetetlen népgyűlés

–     ideiglenes korány alakul; vez. Dálnoki Miklós Béla

3. Fegyverszünet

–     1944. dec. 28.: kormány hadüzenete No-nak

–     1945. jan. 20.: fegyverszüneti megállapodás – Vorosilov szovjet marsall + Gyöngyösi János         – Mo. visszavonul 1937-es határok mögé
– 1. és 2. bécsi döntés hatálytalanítása
– Mo. területén szövetséges csapatok szabadon                                                                közlekedhetnek
– háborús főbűnösök megbüntetése; jóvátétel
– németbarát, fasiszta szervezetek betiltása

4. Szövetséges Ellenőrző Bizottság

–     megszálló hatalmak igazgatási apparátusa

–     szovjet megszállás intézménye, bár részt vesznek benne a nyugati hatalmak megbízottjai is

–     vez.: Vorosilov marsall