Hunyadi Mátyás uralkodása

1. Mátyás királlyá választása:
Hunyadi Jánosnak 2 fia volt: László és Mátyás. László a trónörökös, de V. László lefejeztette.
Szilágyi Mihály (Mátyás nagybátyja) megegyezésre törekedett a Garaiakkal. (Mátyás a király és Garai lánya a felesége)
Pogyebrád Györggyel (cseh király) való megegyezés, külföldi védelem. (szintén házassági ajánlat, de el is vette)
2. Hatalmának megszilárdítása: Garamiak mellőzése, Pogyebrád Katalin a felesége.
Szilágyi Mihályt a déli végre küldte harcolni a törökkel. (így számolt le velük)
Bárói ellenfelekkel való leszámolás.
III. Frigyessel való megegyezés (nála volt a korona, ezért sokáig nem volt hivatalos király): 1464-ben egyezett meg. Feltétel 80000 arany, ha fiú utód nélkül hal meg, akkor rá és utódaira száll a korona.
Cseh huszita mozgalom felszámolása (Jiskra / Zsiskra)
Sikeres támadások a török ellen: Jajca 1463, Szabács 1476, Kenyérmező 1479 Kinizsi Pál


3. Belpolitika: magára a kormányzásra irányul.
a, Állam. Központosító törekvései voltak: Bárok félreállítása, királyi tanács mellőzése.
Országgyűlések kérdése uralkodása első 20 évében: Rendszeresen összehívta az ogy.-t, különösen a középréteg kéréseit próbálta megvalósítani. Városok jogainak érvényesítése. Átszervezte a kancelláriát és a bíróságot: királyi személyes jelenlétű bírósága. Intézmények egységesítésére törekedett. Szakképzett hivatalnokokkal valósította meg.
b, Pénzügyi tevékenységek: 1467. kincstári reform.
Kincstartó: Ernuszt János. Feladata az összes jövedelem bevétel / kiadás kezelése.
Új adók bevezetése: Királyi kincstár adója a korábbi kamara haszna helyett.
30-ad vámot megszüntette  koronavám. Hadiadó: évi 1 Ft. Füstadó.
4. Külpolitika
a, A hadsereg kérdése: Híres fekete sereg: zsoldos hadsereg. lovas havi zsoldja 3, gyalogosé 2 Ft
b, Mátyás törökellenes politikája: Aktív védekezés, török ellen az ország erői nem elégségesek, nem támadtak: Jajca 1463, Szabács 1476, Kenyérmező 1479 Kinizsi Pál
c, Mátyás nyugati politikája: Cseh trón megszerzése. Célja: cseh választófejedelem akar lenni (nem lett az). Ausztria, Bécs megtámadása. Szilézia, Morvaország, kiharcolta, hogy választófejedelem legyen. Részleges sikerek.
5. Mozgalmak Mátyás ellen: Okai: személyes sérelmek, önkényes adóbehajtások, ogy. nélküli kormányzás, uralkodói rendeletek a törvények helyett.
1471: Vitéz János a szervező, Janus Pannonius is részt vett.
Visszaszorította a rendeket (abszolutikus jellegű kormányzás)a király támogatóinak köre szűkül. A régi főúri családok hatalom nélküli címeket kaptak. Köznemesség kiszorítása a politikából. Polgárság száma csekély.
Összegzés: Idő előtt próbálta felépíteni a központosított rendi monarchiát. Abszolutista igényű személyes jellegű kormányzást folytatott megfelelő gazdasági, társadalmi feltételek nélkül.
6. Utódlás: törvénytelen fiát, Korvin Jánost utódjának jelöli / nem érvényesült.
7. Humanizmus: emberközpontúságot, a reneszánsz ember ideológiája
A reneszánsz 1476-tól Beatrixxal való házassága után kezdett jelentőssé válni. Budai vár építése, visegrádi nyári palota. Mátyás könyvtára: korvinák (festett képekkel illusztrált kódexek).