Magyarország az Anjou-korban – Károly Róbert

1. Trónra jutása

–     1301.: III. András V ® Árpád-ház kihal

–     ország széttagolódik; kiskirályok hatalma

–     1301-1308.: interregnum ® sok kis király ® ország gazdasága nem működik központi hatalom nélkül

–     kiskirály: megerősödő földesúr megszerzi a királyi birtokokat; kisajátítja a királyi felségjogokat és gyakorolja őket az ország egy-egy összefüggő területén. Magánhadseregek (Csák Máté – Ny-i felvidék, Kőszegi Henrik – Dunántúl; Aba Amádé – Felvidék; Borsa Kopasz – Alföld; Kán László – Erdély)

–     3 királyjelölt: Cseh Vencel, Bajor Ottó, nápolyi Anjou Károly Róbert

–     Károly Róbertet támogatja: Délvidék főurai, egyház, pápa, köznemesség

–     1308.: Károly Róbert megkoronázása (ogy. választja királlyá)

–     király támasza:  – nemesek (familiáris függésből való szabadulás v. annak elkerülé-                       se)
– egyház (hagyományos királypártiság)
– egyház + városok: kiskirályok hatalmaskodásaitól csak szilárd                   központi hatalom védheti meg

2. Feladata: tényleges uralom megszerzéséhez leszámolni a kiskirályokkal

–     1311.: Csák Máté hadjáratot indít a király hívei ellen

–     1312.: rozgonyi csata ® Aba Amádé legyőzése

–     1321.: Csák Máté meghal ® utolsó jelentős ellenállás is megszűnik

–     1323.: országban megszűnik a tartományúri különállás

3. Reformjai

–     hadsereg: bandériumok ® egyes tartományok arisztokráciáinak zsoldosseregei

–     királyi jövedelmek rendszerének átalakítása: regálékra alapozza az államháztartást

–     új jövedelemforrások: bányászat fellendítése; aranyforint; harmincadvám; kapuadó

–     regálé: királyi jogon szerzett jövedelem (bánya, vám, pénzverés, városok adói)

–     kapuadó: telkenként fizetendő adó

–     gazdaság stabilizációja ® Mo. gazdasági-társadalmi fejlettsége Ny-európai szintű

–     aranyforint bevezetése ® kereskedelem fejlődése

–     visegrádi vár építtetése

–     lengyel trónt Károly Róbert fia, Lajos örökli (lengyel uralkodó: III. Kázmér)

–     Zách Felicián merényletkísérlete Károly Róbert ellen – Arany János: Zách Klára balladája

4. 1335.: visegrádi királytalálkozó (cseh, lengyel, magyar királyok)

–     téma: Bécs árumegállító joga (kipakoltatják; adott ideig árulnia kell ® felvásárolják áruját; továbbviszik ® ők fölözik le a hasznot)

–     Mo. mezőgazdasági piaca Ny-on van ® Bécs árumegállító joga miatt veszteségek

–     cél: más külkereskedelmi utak kijelölése ® Csehországon keresztül