Hunyadi János

„Előzmények”

–     1387-1437.: Luxemburgi Zsigmond király ® kísérlet a központosításra (köznemesi rend, városfejlődés, ipar támogatása)

–     Zsigmond német és cseh uralkodó is.

–     súlyos gond: török terjeszkedés

–     1936.: török előrenyomulás visszaverésére hadjárat francia, német, angol lovagok segítségével ® Nikápol: vereség

–     Zsigmond megkísérli a balkáni országokkal (Szerbia, Bosznia, Havasalföld, Moldva) való együttműködést a törökök ellen ® alkalmi, laza törökellenes szövetségek

–     török elleni magyar sereg: királyi csapatok, főúri bandériumok

–     törvény: földesuraknak minden 20 jobbágy után 1 íjászt kell küldeniük király seregébe ® ellenállás.

–     állandó irályi zsoldoshadsereg próbára teszi adózó nép teherbírását

–     Zsigmond meghal ® központosítás elakad; bárók újra megerősödnek.

–     trónra: Habsburg Albert osztrák herceg ® fia: László

–     főurak lengyel Ulászlót akarják a trónra (perszonálunió: 2 országnak 1 király)

–     Jagelló Ulászló ®¬ Habsburg V. László (ekkor még csecsemő; anyja Ausztriába menekül vele)

–     török betörések egyre veszélyesebbek; rablóportyák helyett már szervezett seregek

1. Bev.

–     havasalföldi kenézcsalád leszármazottja

–     felesége Szilágyi Erzsébet, gyerekeik László és Mátyás

–     hadvezérként meggondoltság, bátorság, rugalmasság jellemzi.

2. Hadsereg, háborúk

–     Hadserege: familiárisok + zsoldosok; végveszélyben a veszélyeztetett területek lakossága

–     taktikája: aktív védelem

–     1441.: törökök kezén levő Szerbiába benyomul; győz törökök felett

–     1442.: Mezid bég legyőzi Hunyadi seregét ® Hunyadi környékbeli parasztokkal kiegészítve csapatát megsemmisítő vereséget mér hazafelé vonuló törökökre

–     1443-44.: hosszú hadjárat : Balkán-hegységig nyomul.

–     1444. jún. 12. Drinápolyi békeszerződés: II. Murád 100 ezer arany hadisarc megfizetését, szerbiai várak visszaadását vállalja

–     Ulászló megszegi békeszerződést; pápa által ígért hajóhadban bízva ismét támadást indít

–     1444.: várnai csata ® Velence pénzért törököket segíti ® török győzelem (Ulászló meghal)

–     1448. rigómező: Hunyadi utolsó támadó hadjárata vereséggel végződik

3. Kormányzó

–     Ulászló katonai tanácsadója ; ország legnagyobb földbirtokosa

–     I. Ulászló halála után a rendi gyűlés kormányzóvá választja (1445. júni. 6.)

–     tudatosan támogatja a kisnemességet

–     Mo. ereje nem elég a török nagyhatalom ellen; európai (pápai, velencei, német) segítségre nem számíthatunk.

–     1453.: Hunyadi átengedi a hatalmat a 13 éves Lászlónak; Cillei Ulrik kormánybiztos vezeti az országot

–     Hunyadi: országos főkapitány + királyi jövedelmek igazgatója ® kincstár, hadsereg vezetése az ő kezében van

–     1453 ősze: Bizánc elesik ® Balkán török uralom alá kerül ® törökök Nándorfehérvár ellen indulnak

–     1456.: nándorfehérvári diadal – Szilágyi Mihálynak, Hunyadi János sógorának birtoka (Dugovics Titusz. Keresztesek, Kapisztrán János jönnek segíteni)

–     1456. aug. 11.: Hunyadi János pestisben meghal; Gyulafehérváron temetik el

–     halála után Szilágyi Mihály továbbszervezi a köznemesi pártot

4. Hunyadi László

–     országos főkapitány akar lenni

–     fogságba ejti a királyt, leszúrja Chillei Ulrikot; királytól kicsikarja a főkapitányi kinevezést

–     1457. márc.: V. László bosszúja: magához hívatja a Hunyadi-fiúkat ® Hunyadi Lászlót kivégzik, Mátyást túszként magukkal viszik Prágába