Moliére: Képzelt Beteg

Szereplők:

Argan: A történet főszereplője, a “képzelt beteg”

Béline: Argan második felesége

Angyalka: Argan lánya és Cléante szerelmese

Lujzácska: Argan kislánya, Angyalka húga

Toinette: szolgáló Arganéknál

Cléante: Angyalka udvarlója

Béralde: Argan öccse

Kolikaczius: orvos

Kolikaczius Tamás: Kolikaczius fia és Angyalka imádója

Purgó: Argan orvosa

Szippants: Argan gyógyszerésze

Csavaró: közjegyző

Első felvonás

Első jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Argan

Argan a főszereplő egyedül ül a szobájában, a gyógyszerésze számláit nézegeti, és számolja a pénzét. Majd csenget Toinettnek a szolgalánynak, hogy jöjjön be.

Második jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Argan, Toinette

Argan meg akarja szidni a szolgalányt, mert nem jött be elég gyorsan a szobába, de Toinette mindig a szava közepébe vág. Ezután Argan hivatja nagyobbik lányát, Angyalkát, de ő éppen ekkor érkezik

Harmadik jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Argan, Angyalka, Toinette

Argan mondani akar valamit Angyalkának, de sürgős dolga akadt és elrohan.

Negyedik jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Angyalka, Toinette

Mielőtt Argan megérkezik, Angyalka a szerelméről beszélget Toinettel. Angyalka arról beszél, hogyha megcsalná a szerelme akkor az életében soha nem hinne a férfiaknak. Argan megérkezik.

Ötödik jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Argan, Angyalka, Toinette

Argan közli lányával, hogy megkérték a kezét, Angyalka azt hiszi, hogy a titkos

Hódolója, Cléante az, de amikor Argan azt mondja, hogy hamarosan orvossá avatják a fiút, a lány rájön, hogy Kolikaczius Tamásról, Purgó doktor unokaöccséről van szó.

Argan szerint azért lenne kedvező a házasság, mivel ő úgyis beteg, és ha baj van, Tamás egy orvos és ő segíthet neki. De Toinette meg akarja győzni Argant, hogy Angyalka nem fog hozzámenni, de nem sikerül neki, ezért Argan mérges lesz és elzavarja Toinettet.

Hatodik jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Béline, Toinette, Argan

Argan ki akarja rúgni Toinettet, de Béline hivatja a szolgalányt. Toinette elmondta Bélinenek, hogy egyet ért a házasság ügyében, de Béline azt akarja, hogy zárdába

Adja be Argan a lányait. Erre Argan mérges lesz, és végrendeletet akar írni.

Béline hivatja a közjegyzőt.

Hetedik jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Csavaró, Béline, Argan

A közjegyző időközben megérkezett. Argan szándékát hallva közli, hogy a szokásjog szerint a feleségére nem hagyhat semmit. Azt tanácsolja, hagyja minden vagyonát és pénzét egy jó barátra, aki majd odaadja a feleségének. Argan átmegy a dolgozószobájába, hogy megírassa a végrendeletét. Közben Béline kíséri be Csavargót

Argan dolgozószobájába.

Nyolcadik jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Angyalka, Toinette, Béline

Angyalka megkéri a szolgálólányt, hogy vigyen el Cléantenak egy levelet, amelyben leírta, hogy Tamásnak akarják nőül adni. Toinette megkéri a Polochienellet, hogy vigye el a levelet Cléantenak.

Első közjáték

Első jelenet:

Helyszín: Város tér

Szereplők: Polichinelle, vénasszony, poroszlók,

Polichinelle elkezd énekelni majd egy asszony egy ablakból ordítva válaszol.

Eközben a hegedűsök dalra fakadnak, de ezzel nagyon megzavarták Polichinellet,

Aki énekben kicsúfolja őket, de megunja, és játszani kezd. De ekkor poroszlók érkeznek.

A BALETT BELÉPÉSE

A poroszlók üldözni kezdik Polichinellet, majd mintha fegyver sülne el a poroszlók elfutnak. Polichinelle kigúnyolja őket, ezért elfogják és kihallgatják.

BALETT

Az őrség táncolva és énekelve jön. Polichinelle be akarják záratni, és csak akkor szabadulhat, ha ad 6 aranyat. De mivel nincs pénze, választhat, hogy mit szeretne:

30 fricskát vagy 12 botot. Polichinelle a fricskát választja.

BALETT

A poroszlók elkezdik ütni, de elszámolják magukat, és ezért Polichinelle a botot választja.

BALETT

A poroszlók megint elkezdik ütni Polichinellet, de nem bírja ezért inkább ad 6 aranyat.

A poroszlók elmennek.

Második felvonás

Első jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Toinette, Cléante

Toinette összefut Cléanteal, eközben Argan közeledik, ezért Toinette elküldi Cléanteot.

Második jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Argan, Toinette, Cléante

Toinette Argannak bemutatja Cléanteot, mint zenetanárt azzal az indokkal, hogy a

Másik zenetanár pár napra elutazott. Argan csak akkor engedi be Cléanteot ha

Argan szobájába tanít. Angyalka éppen ekkor érkezik meg. Argan elküldi Toinettet, hogy nézzem meg a feleségét, hogy felöltözött-e.

Harmadik jelent:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Argan, Angyalka, Cléante

Angyalka felismeri a szerelmét Cléanteot.

Negyedik jelenet:
Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Toinette, Cléante, Angyalka, Argan

Közben megérkezik Kolikaczius doktor és Tamás. Argan közli Toinette és Cléanteal, hogy négy nap múlva fogják tartani az esküvőt.

Ötödik jelenet:
Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Kolikaczius doktor és fia, Argan, Angyalka, Cléante, Toinette, Lakáj

Argan üdvözli Kolikaczius doktort és Tamást. A doktor nagyon jókat mond a fiáról, hogy ő mennyire jó orvos. Eközben Tamás Angyalkának átad egy doktori értekezést, de ő nem tudja, hogy mit csináljon vele ezért odaadja Toinettenek, aki felakasztja a falra. Tamás jóhiszeműen megkérdezi Angyalkát, hogy nem lenne-e kedve eljönni egy női hulla boncolására. De Argan megkéri Cléanteot hogy, adjon elő egy dalt.

Cléante elővesz egy ütemes prózát és elmesél egy történetet Angyalkának.

De Argan közbevág, mert neki nem tetszett neki ez a próza.

Hatodik jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Béline, Argan, Toinette, Angyalka, Kolikaczius, Tamás

Argan nyomban hozzá szeretné adni Angyalkát Tamáshoz, de Angyalka nem akar

Tamás felesége lenni. Argan azzal fenyegeti, ha nem megy hozzá Tamáshoz, akkor

Zárdába küldi. Béline eközben elmegy a városba. Kalikaczius doktor megvizsgálja Argant majd ezután, elmegy fiával együtt.

Hetedik jelenet:
Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Béline, Argan

Béline még ki sem lépett a ház ajtaján de észrevette, hogy Angyalka szobája előtt egy

Férfi van. Argan a feleségével azonnal idehivatja a kisebbik lányát, Lujzácskát.

Nyolcadik jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Lujzácska Argan

Amint Lujzácska Argan szobájába ért az apja tüstént megkérdezi lányát, hogy látott-e valamit. Lujzácska először mindent letagad. Ekkor Argan előveszi korbácsát és ráüt egyet Lujzácskára. Ő halottnak tetteti magát, ekkor Argan megijed, hogy megölte lányát, ezután Lujzácska felkel, és bocsánatot kér az apjától, és mindent elmond neki. Elmondta, hogy a zenetanárral volt együtt Lujzácska és megcsókolta a kezét, de

Amikor Béline benyitott, akkor elrohant.

Kilencedik jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Béralde, Argan

Ezután megjelenik a színen Argan öccse, Béralde. Ő azért jött, hogy férjet ajánljon

Angyalkának. Ezt meghallván Argan nagyon dühös lett. Béralde meg akarta vigasztalni, Bátyját mórnak öltözött cigányokkal, akik táncoltak és énekeltek.

Második közjáték

Béralde behívja a mór ruhába lévő cigányokat. A cigányok elkezdtek dalolászni, énekelni és a magukkal hozott majmokat ugráltatni kezdték.

Harmadik felvonás

Első jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Béralde, Argan, Toinette

Béralde és Argan beszélgetnek, de Argannak el kell mennie.

Második jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Béralde, Toinette

Béralde és Toinette mindenféleképpen meg akarják hiúsítani ezt a házasságot, és ekkor Toinettenek eszébe jut egy ötlet. Toinette azt javasolja, hogy hozzanak a házhoz egy olyan Doktort, aki leleplezi Purgó doktort.

Harmadik jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Argan, Béralde

Ezután Béralde és Argan arról beszélgetnek, hogy Angyalkát odaadják Tamásnak feleségül vagy sem. Béralde azzal akarja meggyőzni Argant, hogy minden orvos kontár és nem értenek semmihez, csak latinul és görögül beszélnek össze-vissza. Béralde

Azt mondja, hogy Angyalkának inkább a szerelméhez kéne hozzámennie, mert így boldogan fog élni a lánya.

Negyedik jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Szippants, Argan, Béralde

Argan az ágyon fekszik és Szippants, be akarja adni Argannak az allövetet, de Béralde nem engedi, és elzavarja. Szippants ekkor nagyon bedühödik, és azt mondja, hogy elpanaszolja ezt Purgó doktornak.

Ötödik jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Purgó, Argan, Béralde, Toinette

Belép Purgó doktor, és nagyon megharagudik Arganra, és többé nem fogja őt kezelni, mivel nem tartotta be a gyógykúrát, ezután elmegy.

Hatodik jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Argan, Béralde

Argan nagyon mérges öccsére, mert megharagította Purgó doktort, és az ő gyógykúrái nélkül hamarosan meghal, de Béralde megnyugtatja bátyját, hogy életbe fog maradni.

Hetedik jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Toinette, Argan, Béralde

Ekkor belép Toinette, hogy a ház előtt várakozik egy doktor, aki nagyon hasonlít rá.

Argan behivatja a doktort.

Nyolcadik jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Toinette mint orvos, Argan, Béralde

Toinette orvosnak öltözve bemegy Arganhoz, de Béraldenak feltűnik, hogy ez az

Orvos nagyon hasonlít Toinettere.

Kilencedik jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Toinette, Argan, Béralde

Toinette elhagyja Argan szobáját, és átöltözik, majd visszamegy a szobába. Argan fel akarja tartóztatni Toinettet, de gyorsan kirohan azzal az ürüggyel, hogy ő már elég orvost látott.

Tizedik jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Toinette mint orvos, Argan, Béralde

Ezután Toinette visszarohan, mint orvos Argan szobájába, és elmondja hogy miért

Jött pont ide. Argan elmondja panaszait, hogy beteg a lépe és a mája, de az ’’orvos’’

Megállapítja, hogy a tüdeje beteg. Azt mondja Argannak, hogy egyen bőven. És hogy hagyjon fel eddigi étrendjével.

Tizenegyedik jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Toinette, Argan, Béralde

Toinette tetteti magát, mintha az orvoshoz beszélne. Argan határozottan azt állítja, hogy lányát zárdába kell vitetni. Toinette erre azt állítja, hogy Béline csak a pénzéért

Vette el. Nagy nehezen ráveszi Argant, hogy tettesse magát halottnak, és akkor kiderül a turpisság.

Tizenkettedik jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Béline, Toinette, Argan, Béralde

Ahogy Béline meglátta férje halott testét sírvafakadás helyett örülni kezdett, hogy meghalt a férje. Ekkor Argan felkel és Béline ijedtében elfut. Most már elhitte Argan, hogy a felesége nem szerette, és csak a pénzéért ment hozzá. Argan a nagyobbik lánya előtt is halottnak tetteti magát.

Tizenharmadik jelenet:

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Angyalka, Argan, Toinette, Béralde

Angyalka amint meglátta halott apját nagyon elszomorodott, és nem tudja, hogy mit tegyen.

Tizennegyedik jelenet

Helyszín: Argan szobája

Szereplők: Cléante, Angyalka, Argan, Toinette, Béralde

Cléante és Angyalka siratja a halott Argant és elmondja Cléantenak, hogy nem mehet hozzá, mert ez volt az apja utolsó kívánsága. Ekkor Argan felkel, és azt mondta lányának, csak akkor kehet hozzá Cléantehoz ha orvos lesz Cléanteból. Toinette azt javasolja Argannak, hogy inkább ő legyen orvos. Argan megfogadja ezt a tanácsot.

Béralde nagyon megörült ennek a hír hallatán és nagy ünnepséget akar még aznap.

Harmadik közjáték

Éppen az orvossá avatás zajlik

BELÉP a BALETT

A teremben sok ember sürög-forog, díszítik a termet, majd bevonul az orvossá avató testület: 8 kristályos 6 gyógyszerész 22 orvos, orvosjelölt 8 táncos és 2 énekes.

BALETT MÁSODIK FELLPÉSE

A kirurgosok és patikusok tiszteletet hajt Argan előtt.

BALETT HARMADIK FELLÉPÉSE

Az összes kirurgos és patikus táncol, közben énekelnek és tapsolnak.

BALETT UTOLSÓ FELLÉPÉSE

Amíg a kórus énekel, aközben mindenki kivonul.