Az 1956-os forradalom és szabadságharc

1. Egyetemista követelések

–     1956. okt. 22.: MEFESZ (Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége) ® 16 pontos követelései:                          – Nagy Imre legyen a kormányfő (forradalom jelképe)
– szovjet csapatok vonuljanak ki
– alakuljon új pártvezetés
– vonják felelősségre Rákosit és társait
– választójogi, gazdasági reformok (szabad választójog)
– beszolgáltatások eltörlése
– tényleges szabadságjogok
– Varsói Szerződésből való kilépés
– koncepciós perek felülvizsgálata
– Kossuth-címer; régi ünnepek visszaállítása
– egyenrangú kereskedelmi szerződések Szu-val

–     szolidaritást vállalnak lengyel szabadságmozgalommal; 56. okt. 23-ra felvonulást hirdetnek Bem-szoborhoz

–     16 pontos program később a forradalom programjává válik

2. Október 23.

–     Jugoszláviából hazaérkezik a Gerő vezette küldöttség

–     du.: tüntetés Petőfi-szobornál majd Bem téren

–     zászlóból sztálinista címer kivágása ® lyukas zászló forradalom szimbóluma

–     Sinkovits Imre: Nemzeti dal

–     Veres Péter: Írószövetség követelései

–     Parlament elé vonul a tömeg ® magyar szabadság, Nagy Imre éltetése

–     tömeg elfoglalja a Rádiót ® először dördülnek fegyverek

–     Városliget: Sztálin-szobor ledöntése ® vörös csillagok leverése, vörös zászlók eltávolítása

–     Gerő: „tüntetők ellenforradalmárok, csőcselék”

–     éjjel Nagy Imrét min. elnökké választják


3. Harc, majd tűzszünet

–     okt. 23.: Gerő kérésére, még Hegedüs András min. eln. aláírásával országban tartózkodó szovjet hadsereg mozgósítása

–     felkelés kiterjed az egész országra; a társadalom spontán módon, alulról szervezi meg önmagát

–     forradalmi bizottságok (önkormányzatok helyett), üzemek munkástanácsai megalakulnak ® forradalmárok általános sztrájkot hirdetnek; átveszik az irányítást az üzemekben

–     Nagy Imre többször átalakítja kormányát ® demokratikus mozgalomnak nyilvánítja az eseményeket

–     okt. 25.: Parlament előtt tüntetés Gerő leváltásáért ® Földművelésügyi Minisztérium tetejéről tömegbe lőnek ® 100-150 halott

–     MDP vezetői leváltják Gerőt; első titkár Kádár János

–     okt. 26.: Mosonmagyaróváron is a tömegbe lőnek

–     okt. 28.: Nagy Imre tűzszünetet köt szovjet csapatokkal (Hrucsov reméli, hogy Nagy kompromisszumot tud kötni) ® szovjet csapatok elhagyják fővárost

–     Nagy Imre rádióbeszéde:   – szovjet csapatok kivonulása
– Mo. semlegessége
– Varsói Szerződésből való kilépés
– ÁVH feloszlatása
– Nemzetőrség felállítása
– államrendőrség átalakítása

–     okt. 29.: Izrael megtámadja Egyiptomot ® eltereli figyelmet Mo-ról

4. Többpártrendszer újjáéledése

–     okt. 30.: MDP Köztársaság téri székházának ostroma; 24 védő meglincselése

–     Felsőpetény: Mindszenty bíborost kiszabadítják háziőrizetből

–     volt koalíciós pártok újjászerveződnek

–     nov. 1.: MDP új néven (Magyar Szocialista Munkáspárt) működik tovább

–     Nagy Imre bejelenti koalíciós kormányzás felélesztését; egypártrendszer megszüntetését

–     nov. 3.: koalíciós kormány ® eln. Nagy Imre. Tagok: Losonczy Géza, Kádár János MSZMP, Tildy Zoltán, Kovács Béla, B. Szabó István FKGP, Kéthly Anna, Kelemen Gyula, Fischer József SZDP, Bibó István Petőfi Párt (volt NPP)