A forgóeszköz-finanszírozás szükségessége és finanszírozási formái. Finanszírozási stratégiák. Forgóeszköz szükséglet megállapításának módjai.

Finanszírozási stratégiák

Szolid: az eszközök megtérülési ideje és a források lejárata megegyezik.

Konzervatív: a vállalat az eszközszükséglet egy részét is tartós forrással finanszírozza.

Agresszív: a vállalat a tartós eszközök finanszírozásába is rövid lejáratú forrásokat von be.

Nettó forgótőke

A hosszú lejáratú forrásokkal finanszírozott forgóeszközök értéke. A nettó forgótőke-szükségletet a vállalat tevékenységének jellege határozza meg. A nettó forgótőke a forgóeszközöknek azon állománya, ami tartós tőkelekötést igényel.

Finanszírozási formák

Belső források

–         Leírásból történő finanszírozás: az árbevételben visszatérülő költségként           elszámolt amortizációból történő finanszírozás

–         Nyereség visszatartása: az önfinanszírozási lehetőség függ a cég nyereségétől,  az adóztatás módjától, a cég osztalékpolitikájától. A mérleg szerinti         eredmény      önfinanszírozási forrásként felhasználható

A belső finanszírozás előnyei:

–         Az amortizáció korlátlanul felhasználható beruházásra

–         A visszaforgatott nyereséget külső tényezők nem befolyásolják.

Külső források

–         Hitelfinanszírozás: jellemző formái a közép- és hosszú lejáratú beruházási és    fejlesztési hitelek, illetve a cég belső fejlesztési forrásait megelőlegező  hitelek

–         Részesedés-finanszírozás: nő a tőkét átvevő alaptőkéje, így javul a           hitelképessége is. A tőkét átadó célja lehet jövedelemből való részesedés,          illetve tőkehozadék növelése.

A forgóeszköz-szükséglet megállapítása

Fordulatok száma: kifejezi, hogy a forgóeszköz-állomány adott időszak alatt hányszor térül meg. Előnyös, ha értéke magas.

Forgási idő: kifejezi, hogy hány nap szükséges egy fordulat megtételéhez. Előnyös, ha értéke alacsony.

Eszközigényesség: kifejezi az egységnyi forgalomra jutó eszközállomány értékét.

Reagálási fok: kifejezi, hogy 1%-os forgalomváltozásra hány %-os változással reagál a forgóeszköz-állomány.