Az időjárás és az éghajlat. Az éghajlatot kialakító és módosító tényezők. A földrajzi övezetesség kialakulásának és rendszerének ismertetése

– az időjárás:

– az időjárás a levegő fizikai állapotának egy adott helyen rövidebb időszak alatt lejátszódó változása

– elemei:

– a napsugárzás

– hőmérséklet

– vízgőztartalom

– felhőzet

– csapadék

– légnyomás

– szél

– az éghajlat:

– az időjárás változásában szabályszerűség van

– az éghajlat meghatározott térségek, földrajzi helyek időjárási rendszere

– kialakító tényezői:

– napsugárzás: – a legfontosabb éghajlati tényező

– földfelszín: – módosítja a napsugárzás hatását

– az uralkodó szél és tengeráramlás: – más területekre kiterjesztik az előző két tényező hatását

– a napsugarak hajlásszöge szerint kijelölt éghajlati övezetek:

– a Földre csak a két térítő között érkezhetnek merőlegesen a napsugarak

– forró övezet

– a sarkkörökkel határolt sarkvidékeknek jut a legkevesebb meleg, mert a legkisebb hajlásszöggel kapják a napsugarakat, és néha állandó éjszaka uralkodik

– hideg övezet

– a térítők és a sarkvidékek közötti területek kevesebb napsugárzást kapnak, mint a forró övezetben, de többet, mint a sarkvidékeken

– méréskelt övezet

– a módosító hatások:

– főleg a tengeráramlások és az uralkodó szelek módosítják

– nagy földrajzi övezetek:

– meghatározzák a természetes növénytakarót, állatvilágot, talajtípust és a felszínformákat

– Dokucsájev: orosz tudós, ő fedezte fel, hogy az éghajlat, a természetes növénytakaró, állatvilág és felszínformák övezetes elrendeződést mutatnak

– felszínformák: a belső erők hozzák létre, de a további fejlődése a külső erőktől függ

– növénytakaró: a napfénytartam, a csapadék és a tenyészidő határozza meg