Ellenforradalmi Kormányok

Peidl Gyula kormánya

1919. augusztus 1-6.

Szociáldemokratákból és a szakszervezetek képviselőiből áll. Az Antant nem ismerte el.

Augusztus 4. – a románok bevonulnak Budapestre. Az ország keleti részén bevezették a román közigezgatást, kirabolták az országot, ezért augusztus 6 – án a Peidl Kormány lemondott.

Friedrich István kormánya

1919. augusztus-novemberig

Jobboldali kormány, de az Antant ezt se ismerte el. Fehérterror a kommunisták ellen. Vezetője: Prónay Pál. Kb 1000 főt végeztek ki.

Az országban a tényleges hatalom Horthy Miklós kezében volt. (még az I. Világháború elején az osztrák magyar flotta főparancsnoka és a szegedi ellenkormány hadügyminisztere volt)

Horthy nemzeti hadsereget szervezett. A Dunántúlt tartotta ellenőrzése alatt és Siófok volt a központja.

Az Antant küldöttje Clerk (angol diplomata).

Cél: az Antant szervezésével magyar kormány létrehozása.

Huszár Károly Kolalíciós Kormánya

1919. november – márciusig

Az Antant kiparancsolta a románokat az országból (de Erdélyből nem)

Magyarország meghívást kapott a Békekonferenciára.

Tárgyaltak: Apponyi Albert, Bethlen István, Teleky Pál (földrajztudós)

Apponyi a beszédében fokozatosságot kért, miszerint arányosan kellene büntetni a vesztes országokat, ne Magyaroroszágot büntessék legjobban. Említi Wilsont is, hiszen ő modta, hogy szerinte nem lehet az embereket, akaratuk nélkül idegen fennhatóság alá helyzeni, épp ezért népszavazást kér az elcsatolt területeken.

Szerinte egyenlő jogokat kell adni a  határon túli magyaroknak, ugyanúgy mint a nemzetiségeknek. Be kell tartani a kisebbségi jogokat, mert a népnek van önrendelkezési joga.

1920 – választások

Az államformáról is döntenie kellett Magyarországnak. A királyságra szavaztak, de nem volt senki, aki méltó lett volna királynak, így Mo. egy Király Nélküli Királyság lett.

Kormányzó: Horthy Miklós (1920-44)

A királynál kevesebb joggal rendelkezik, az országgyűlésnek alá van rendelve, de később Horthy kiszélesíti jogkörét: személye sérthetetlen lesz és nemlehet felelősségre vonni.

Előnyös helyzet volt ez, mert szét voltak választva a hatalmi ágak.