A magyar mezőgazdaság földrajzi és társadalmi adottságai. Mezőgazdaságunk eredményei a rendszerváltás után

Problémák

a világháború után jelentős gépesítés

tudományra alapozott lesz: vegyipar-műtrágya, agrárkutatás-fajtanemesítés

nagyobb terület – kevés magángazdaság

csak kelet felé tudjuk eladni

Unió: védővámok

SZU: fizetésképtelen

Megoldás

tulajdonviszonyok rendezése

kárpótlási jegy à magántulajdon à farmergazdálkodás

Unió-tagság

Adottságok

50%     szántó (FAO 1)

csökken, de a terményhozamokkal ellensúlyozzák

rét, legelő (FAO 2)

csökken à állattenyésztés megbecsülésének csökkenése

kert, gyümölcsös (FAO 3)

megművelhető, de műveletlen (FAO 4)

csökken

művelhetetlen (FAO 5)

művelés alól kivont terület nő à közút, beépítettség

magas napfénytartam

termelés nyáron

termőterületek védelme

belvíz védelme: 40 000 km csatorna (egyenlítő hossza)

futóhomok megkötése: erdősávok szél ellen à akác, szőlő

talajerózió csökkentése: erdősítés (természetes növénytakaró), lejtőre merőleges szántó (max 25%-os lejtő), árvízvédelem (védőgátak)

talajok javítása: műtrágya, növényvédő szerek, szikesek felszámolása (tőzeg, rizstermelés), nyáron öntözés (Kisköre, Tiszalök)

Cél

versenyképesség, termékek nyugatra eladása à Unióba belépés

Mezőgazdasági területek

szőlő, zöldség, gyümölcs, kenyérgabona, ipari növények, állattenyésztés

élelmiszer- és konzervipar a termelési területeken