Európa kialakulása, szerkezet-morfológiájának főbb jellemzői. Ásványkincsek és bányászat


területe: 10,4 millió km2 (Ausztrália után következik, 5.)

népessége: 800 millió fő

népsűrűség: 75 fő/km2

Fekvése

Eurázsiai lemez nyugati részén

Határai

északon: Jeges-tenger

nyugaton: Északi-tenger, Atlanti-óceán

délen: Földközi-tenger

délkeleten: Fekete-tenger, Kaukázus

keleten: Urál, Kaszpi-tenger

nevezetes határok: Gibraltári-szoros, Boszporusz, Dardanellák

Szerkezet-morfológia

ősmasszívum: legkorábban megszilárdult pajzs

egész tengeri elöntés à barnakőszén, mészkő, dolomit, márga, kősó, kálisó, bauxit

Eurázsiai-hegységrendszer: Atlasz, Pireneusok, Alpok, Appenninek, Kárpátok, Dinári-hegyvidék, Balkán-hegyvidék, Kaukázus, Kis-Ázsia

morénatavak: Lengyel tóhátság

peremtenger: Északi-tenger

beltenger (intrakontinentális): Balti-tenger

interkontinentális: Földközi-, Kaszpi-tenger

Balti-pajzs (Fenno-Skandinávia)

fedett ősmasszívum

vas, króm, platina, nikkel

Kaledóniai (szilur-ordovícium)

Skandinávia, Skót-hegyvidék, Kelet-Grönland

Variszkuszi (karbon)

Dél-Anglia, Franciaország röghegységei, Német-középhegység, Cseh-medence, Lengyel-középhegység, Velencei-hegység

szén

alföldek: újkor

tagolt partvonal

félszigetek: Skandináv, Pireneusi, Appennini, Balkán, Krím

szigetek: Brit-szigetek, Izland