Nemzetközi gazdasági kapcsolataink. Külkereskedelmünk szerkezete és irányai. Magyarország és az EU.

Magyarország számára elengedhetetlen

energiahordozók, alapanyagok, nyersanyagok, mezőgazdasági alapanyagok (gyapot, déli-gyümölcs, rizs, kakaó, kávé), választéklista bővítése (életszínvonal javítása), technikai berendezések bizonyos területekre (gépgyártás, vegyipar), export (mezőgazdaság)

hatékony termelés à nagy széria

külkereskedelmi kapcsolatok irányítása

KGST à rendszerváltás előtt à összeomlott

EU à ma à 50%

EFTA à Európai Szabad Kereskedelmi Egyezmény à 15%

fejlődő országok à 10% à több kéne, nagy lehetőség

Japán à 5%

volt KGST à maradék

legnagyobb kereskedelmi kapcsolatok: Németország, Ausztria

cél: belépés az Unióba

tőkeáramlás (nem csak árukapcsolat)

import: energiahordozók, alapanyagok, fejlett technikájú késztermékek

export: félkész termékek (alumínium), mezőgazdasági termények (búza, hús, konzerv, bor, gyümölcs), gyógyszer

növelni kell a megmunkáltság fokát