Jellemezze a fehérjék szerkezeti formáit!

Alapvető egységei az aminosavak. Az aminosavak kapcsolódási sorrendjét a fehérje molekula elsődleges szerkezetének nevezzük.  a-hélix csavarmenet, b-lemez egymás melletti szálak hidrogénkötéssel kapcsolódnak. A kötések NH és CO csoport között jönnek létre. A fehérjék másodlagos szerkezetét a polipeptid lánc a-hélix, és b-lemez módon való hajtogatódása hozza létre. Teljes térbeli elrendeződés jelenti a harmadlagos szerkezetet. Az óriás fehérje molekulák térbeli összekapcsolódása és elrendeződése a fehérje negyedleges szerkezete. A fehérjék szerkezete érzékeny a külső hatásokkal szemben. Egyszerű és összetett fehérje is lehet.