Amerikai polgárháború

1. Bev.

–     függetlenség kivívása óta terület, lakosság egyre nő (belső népszaporulat; bevándorlás (aranyláz))

2. Észak

–     lendületes kapitalista fejlődés

–     ipari forradalom vívmányai gyorsan és tömegesen terjednek

–     mezőgazdaság: árutermelő farmok

–     nyitott társadalom, jogegyenlőségre alapozott demokrácia ® bevándorlók

–     előrehaladt városiasodás

–     angol ipar versenye miatt védővámot akarnak

3. Ültetvényes Dél

–     1820.: missouri egyezmény: D-i államokban lehet rabszolgát tartani

–     ültetvényes gazdálkodás ® rabszolgatartás alapvető fontosságú marad

–     legfőbb termény gyapot ® Angliában dolgozzák fel ® szabad kereskedelem hívei

–     ipar alig van

4. Rabszolgakérdés

–     É: rabszolgaság eltörléséért tömegmozgalom

–     feszültség: újonnan alakult tagállamok rabszolgatartók v. nem?

–     1854.: Kansas, Nebranska államok felvételénél harc kiéleződik

–     É: republikánus párt; D: demokrata párt


5. Konföderáció

–     1860-as választások: republikánus Abraham Lincoln nyeri meg ® D-i államok nem látják biztosítva érdekeiket ® 11 állam kiszakad USA-ból; Konföderált Államok néven államszövetség

–     alkotmány: mint USA-é csak engedi rabszolgatartást és tiltja védővámot

6. Polgárháború

–     1861.: déli sereg megtámad egy az északiak kezén levő erődöt ® polgárháború kezdetét veszi

–     Anglia fontolgatja D megsegítését, mert szüksége van a gyapotra ® NY-európai országok rabszolgaellenes közvéleménye lehetetlenné teszi a beavatkozást

–     1863.: lázadó ültetvényesek rabszolgáit felszabadítják

–     1864.: Atlanta bevétele

–     1865.: Richmond mellett É győz

7. Lincoln 2 törvénye

–     rabszolgafelszabadítás

–     földtörvény: minimális illeték befizetése után bárki földhöz juthat ® kisembereknek vonzó

8. Bef.

–     1865. tavasza: kimerült D-i hadsereg leteszi a fegyvert

–     győztesek széles körű közkegyelmet hirdetnek

–     É-i kapitalizmus behatolása tönkreteszi a rabszolga-munkaerőtől megfosztott ültetvényeseket

–     déli államok sokáig katonai megszállás alatt maradnak

–     déli fehérek: terrorcselekmények (Lincoln meggyilkoltatása; Ku-Klux klán)