Készpénznélküli fizetés. Külkereskedelemben használatos fizetési módok. Elektronikus fizetési eszközök.

Készpénznélküli fizetési formák Egyszerű átutalás: A fizetés teljesítését a fizetésre kötelezett kezdeményezi, aki átutalási megbízást ad át bankjának. Aktív fizetési mód. Folyamata: átutalási megbízás benyújtása a fizetésre kötelezett bankszámlájának megterhelése a…

Házipénztár. Pénztári bizonylatok, nyilvántartások fajtái. Pénzforgalmi bankszámla.

Házipénztár A gazdálkodó szerv működéséhez szükséges készpénz, az értékpapírok, és egyéb értékek kezelésére, forgalmának lebonyolítására kijelölt helyiség. Pénztári forgalom: Készpénz bevételek és kiadások vállalkozáson belüli bonyolítása, a velük összefüggő bizonylatok forgalma,…

A személyi számítógép felépítése, részegységei, jellemzői

+        CPU: (Central Processing Unit – Központi Feldolgozó Egység).Feladata a programok utasításainak végrehajtása, végrehajtatása. Részei: +        Vezérlő egység: Beolvassa és értelmezi a program utasításait, gondoskodik azok végrehajtásáról – utasítgatva (vezérlőjelek segítségével)…

Pénzügyi szolgáltatások. Pénzügyi intézmények fajtái, jellemzői. Biztosítóintézetek szerepe, főbb tevékenysége.

Pénzügyi szolgáltatások A pénzügyi intézmények által forintban, devizában, valutában üzletszerűen végzett tevékenység. Betét: A hitelintézetek betétgyűjtéssel idegen tőkéhez jutnak. A betétes a pénzét ideiglenesen a hitelintézet rendelkezésére bocsátja. A hitelintézet a…

A mai magyar bankrendszer. Jegybank alapvető feladatai. Monetáris politika.

Bankrendszer Specializált: Jellemzője a specializáció, a kereskedelmi és a befektetési banki tevékenység szétválasztása. Univerzális: Nincs szétválasztva a befektetési banki és a kereskedelmi tevékenység. Egyszintű: Nincsenek monetáris közvetítők a központi bank és…

Érettségi időpontok 2010. május-június

A 2010-es érettségi vizsgák időpontjai középszinten: magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv – május 3., 8.00 matematika – május 4., 8.00 történelem – május 5., 8.00 angol nyelv –…

Tudnivalók a 2010. május-júniusi matematika érettségiről

5.) Matematika 5.1. Tájékoztató vizsgázóknak (az emelt szintű szóbeli vizsgához) 5.2. Emelt szintű szóbeli érettségi témakörök (tételcímek) 5.3. Képlettár (az emelt szintű szóbeli vizsgához) A vizsgatárggyal kapcsolatos kérdéseket a következő e-mail…

Tudnivalók a 2010. május-júniusi magyar nyelv és irodalom érettségiről

8.) Magyar nyelv és irodalom 8.1. Tételcímek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgára 8.2. Szakirodalmi ajánlás az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgához 8.3. Tételcímek az OH regionális igazgatóságai által szervezett középszintű…

Tudnivalók a 2010. május-júniusi spanyol érettségiről

27.) Spanyol nyelv 27.1. Tájékoztató az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgáról 27.2. Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához 27.3. Tájékoztató a spanyol nyelvi középszintű szóbeli érettségi vizsgáról 27.4. Értékelési útmutató…

Tudnivalók a 2010. május-júniusi német érettségiről

46.) Német nyelv 46.1. Tájékoztató a módosított vizsgaleírásról 46.2. Referenzrahmen Globalskala 46.3. Útmutató a középszintű szóbeli tételek készítéséhez 46.4. Mintafeladatok a középszintű szóbeli vizsgához 46.5. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához…

A Naprendszer általános jellemzői

Jelenlegi ismereteink szerint a Naprendszerben 9 nagybolygó található: a Merkúr, a Vénusz, a Föld, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó. A bolygóknak nincs saját…

Tudnivalók a 2010. május-júniusi Újgörög érettségiről

63.) Újgörög nyelv 63.1. Tájékoztató közép- és emelt szinten 63.2. Témakörök közép- és emelt szinten 63.3. Mintatétel a középszintű szóbeli érettségi vizsgához 63.4. Értékelési útmutató középszintű szóbeli érettségi vizsgához 63.5. Mintatétel…