Az Alföld

területe: 100 000 km2

magyar része: 52 000 km2

Határolói

Északi-kphg, Kárpátok (Ukrán-Kárpátok), Erdélyi-szigethegyek, Dinaridák, Sió, Balaton, Dunántúli-kphg

Kialakulása

1.   szakasz: miocénig à óidejű és középidejű röghegységek

2.   szakasz: miocéntól à medence-jelleg (Kárpátok kiemelkedése, Alföld süllyedése

Pannon-tengeri üledék: agyag, márga, homokkő

folyóvízi hordalék: homok, kavics

futóhomok

Éghajlata

leghidegebb telű: -4oC észak-keleten

legmelegebb nyarú: 21-22oC

legszárazabb terület à medence-jelleg miatt

Természetes növénytakaró

erdős puszta volt

most már FAO 1 (állandóan megművelt terület)

Felszíne

legmagasabb terület: Mezőföld

Hoportyó (183 m), Ólom-hegy (172 m)

legalacsonyabb Szeged környéke (84 m)

1., Duna-menti síkság

20-30 km sár, árterület volt

Pesti-síkság, Solti-síkság, Sárköz (ártér, Gemenc), Mohácsi-sziget

2., Duna-Tisza közti hátság, Kiskunság

Ős-Duna hordaléka (folyóvízi feltöltés)

szél által szállított futóhomok

szél iránya észak-nyugati à a futóhomok szemcséje dél-kelet felé egyre finomodik

homokbuckák, homokgerincek

Bugac

Bácska: lösz a futóhomokon, Illancs

Kiskunság északi részén szőlő, zöldség

Bácskán búza, gabonanövény

3., Mezőföld

Alföld legmagasabb területe

legvastagabb a lösztakaró à jó termőterület

átmenet a Dunántúli-kphg felé

löszformák: lösszakadékok, löszdolinák, löszutak, löszbabák

4., Tiszavidékek

Felső-Tisza-vidék (országhatár-Tokaj)

pleisztocén-holocén, megsüllyedt terület: Szatmári-síkság, Rétköz, Bodrogköz

pleisztocén-holocén, kiemelkedett terület: Nyírség

folyami feltöltődés

Közép-Tiszavidék (Tokaj-Kőrös-vidék)

jobb oldal: Taktaköz, Borsodi-mezőség, Hevesi-ártér, Jászság

bal oldal:         Hortobágy à sószint a felszín közelébe kerül, Európa legnagyobb összefüggő szikes területe

Nagykunság à lösz (jó termőterület), Tiszazug

Alsó-Tiszavidék (Kőrös-vidék-országhatár)

legmelegebb terület, legtöbb napsütés (évi kphő: 22oC), legalacsonyabb terület, legtöbb napsütéses órák száma (2100 h)

6., Nyírség

homokkal fedett terület, kiemelkedett (pleisztocén-holocén, Hoportyó)

folytatódik kelet felé: Érmellék

szélirány: észak-keleti

7., Hajdúság

lösszel fedett terület

8., Kőrösök vidéke

Nagysárrét, Kissárrét, árterületek

9., Maros-kőrös köze

legmelegebb, legtöbb napsütés, legalacsonyabb