Az egyéni vállalkozó adófizetési kötelezettségének formái és azok kiszámítási módjai. Adónyilvántartások a személyi jövedelemadó rendszerében.

Egyéni vállalkozó adózása Vállalkozói jövedelem szerinti adózás: –         vállalkozói jövedelemadó 18% –         vállalkozói kivét után az adó sávosan progresszív –         osztalékalap után 20% és 35%. Átalányadózás: feltételei: –         az átalányadózás előtti…

Társasági adó alanyai. Adó alapja és mértéke. Osztalékadó.

Társasági adó Fogalma: jövedelemadó, amelyet a tevékenységből származó jövedelem alapján az a belföldi és külföldi illetőségű személy fizet, aki jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező vállalkozási tevékenységet folytat. Alanyai: –        …

Finanszírozás fogalma és tevékenysége. Pénzügyi szerkezet és tőkeszerkezet tartalma. Tőkeköltség. Finanszírozás elvei.

Pénzügyi tervek fajtái Középtávú: a cég stratégiai elképzeléseinek nagyvonalú pénzügyi vetülete. 3-5 év. Éves: negyedéves bontásban készül. Nagy mozgásteret nyújt a vállalatvezetés beavatkozásaihoz. Rövid távú: általában a havi pénzforgalom napi bontású…

Adózási alapfogalmak. Adóhatóságok és feladataik. Helyi adók és azok fajtái.

Adózási alapfogalmak Adó: olyan szolgáltatás, amelyet a közhatalom a társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló közkiadások pénzügyi forrásainak biztosításához, a maga által megállapított mértékben közvetlen ellenszolgáltatás nélkül megkövetel. Adóztatás: adott országban adóztatni…

Személyi jövedelemadó általános jellemzői. Adókedvezmény, adómentesség. Adóbevallás lényege.

SZJA általános jellemzői A magánszemély minden jövedelme adóköteles. Általános adó. Közvetlen adó. Az összevontan adózó jövedelmek után az adó sávosan progresszív. A különadózó jövedelmek után az adó lineáris. Az összevontan adózó…

Pénzügyi piacok fajtái. Tőzsde, tőzsdei ügyletek fajtái. Opciós ügylet.

Pénzügyi piacok A pénzpiacon rövid lejáratra keresnek, kínálnak pénzt, pénzügyi eszközöket. Tőkepiac: egy évnél hosszabb lejáratra keresnek, kínálnak pénzügyi eszközöket. Elsődleges értékpapírpiac: az újonnan kibocsátott értékpapírokat forgalmazzák. Másodlagos értékpapírpiac: kibocsátott értékpapírok…

Jövedelem, bevétel, költség definíciója. Jövedelmek fajtái. Adóalap, adómérték.

Jövedelem Az SZJA tárgya, amely lehet: –         a bevétel egésze –         a bevétel elismert költségekkel csökkentett része –         a bevétel törvényben meghatározott hányada. A jövedelem megszerzésének időpontja az a nap, amikor…

Értékpapírok csoportosítása. Váltó.

Értékpapírok csoportosítása Pénzkövetelést megtestesítő Váltó Csekk Kötvény Nyíltvégű befektetési jegy Kincstárjegy Kárpótlási jegy Jelzáloglevél Letéti jegy Részesedési jogot megtestesítő Részvény Részjegy Zártvégű befektetési jegy Dologra vonatkozó tulajdonjogot megtestesítő Közraktárjegy Tagsági viszonyt…

Valuta, deviza fogalma. Árfolyamok fajtái. A valuta le, és felértékelésének hatása a gazdaságra. nemzetközi fizetési mérleg szerkezete. Devizagazdálkodás.

Valuta fogalma Külföldnek minősülő ország törvényes fizetőeszköze. A fizetési forgalomban mindig készpénz formában vesz részt. Deviza fogalma Külföldi pénznemre szóló követelés, amelyet a devizaműveletek végzésére felhatalmazott banknál nyitott devizaszámlán kezelnek. Konvertibilitás…

Államháztartás és annak gazdasági tevékenysége, gazdálkodási rendszere, alrendszerei. Bérjárulékfizetéssel kapcsolatos kötelezettségek.

Államháztartás Az állam szerepe: –         rendszerfenntartás: biztosítja a gazdaság működésének feltételrendszerét (pl. jogrend) –         stabilizálás: a gazdaság ingadozását csillapítja –         tőkeallokáció: azokra a területekre, amelyek a magántőke számára nem vonzóak (pl….

Hitel fogalma, csoportosítása. Hitelképességi mutatók. Különleges hitelezési formák. Biztosítások csoportosítása.

Hitelek Hitelintézetek által nyújtott hitel, kölcsön. Bankkölcsön: Hitelintézet által nyújtott, pénzben folyósított kölcsön. Nem bankkölcsön: Ideiglenesen szabad pénzeszközeikből a nem üzletszerűen pénzügyi szolgáltatásokat végző személyek is nyújthatnak eseti jelleggel kölcsönt. Kereskedelmi…

Passzív bankügyletek formái. Betétgyűjtés fogalma. Kamatszámítási módszerek. Banki értékpapírok fajtái.

Passzív bankügyletek Bankközi hitelek A pénzpiaci hitelek körébe tartoznak: hitelintézet másik hitelintézetnek nyújt hitelintézet másik hitelintézettől felvesz A hitelintézet azért vesz fel banki hitelt, hogy: visszahitelezéshez pénzforrást szerezzen átmeneti pénzügyi egyensúlytalanságát…