A reformáció képviselői, irodalma, kialakulásának okai, az első zsinatok

A reformáció már a kialakulását követő években II. Lajos német felesége, Habsburg Mária és német kegyencei által begyűrűzött Magyarországra is. A királynak is rokonszervezett az új tanokkal. A köznemesség azonban, a…

Gazdaság és társadalom a 16. században

A 15. század végén, a felfedezések nyomán átrajzolódott Európa gazdasági térképe. A központ a Földközi-tenger medencéjéből az atlanti partvidékre helyeződött át. Az Európát Ázsiával összekötő Levantei útvonal egyre inkább jelentőségét vesztette….

Az erdélyi állam születése

Miután János király halála után Fráter György a váradi szerződés ellenére 1540. szeptember 13-án a rákosi országgyűlésen az egész ország királyává kiáltatta a csecsemő János Zsigmondot, Bécs beárulta a Portán a…

A Jozefinizmus

A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon II. József uralkodása (1780-1790) alatt teljesedett ki. Mária Terézia nem volt felvilágosult abszolutista uralkodó, mégis tanácsosai sugalmazására az uralkodása 2. felében született olyan rendelkezései, amelyek ebben az…

Gazdaság és társadalom a 18. században

Magyarország lakosságát a kutatók a 18. század elején kb. 3,5 millióra becsülik – a század végére több, mint a kétszeresére nőtt (9,3 millió). Ez a természetes szaporulaton túl a betelepítéseknek is…

Rákóczi, az államszervező

A török kiűzése után (1686, Buda) az ország irányítása a Habsburgok kezébe került. A volt Hódoltsági területen az Újszerzeményi Bizottság (1688) döntött a birtokviszonyokról. Aki nem tudta hitelesen igazolni birtoklását, elutasították….

A török kiűzése és az erdélyi gubernium létrejötte

Kara Musztafa nagyvezír 1683-ban újabb támadást indított, végső célja Bécs elfoglalása volt. A Habsburg seregek fővezére Lotharingiai Károly lett. Ukrajnánál a lengyel szövetséges, Sobieski János tervezett támadást. Arra senki sem számított,…

Erdély 1657-1690 között

II. Rákóczi György (1648-60 Erdély fejedelme) lengyel hadjárata előtt, 1657. januárjában Barcsay Ákosra, Rhédey Ferencre és Serédy Istvánra bízta Erdély vezetését. Nem vette tudomásul, hogy a Porta visszarendelte a seregeit, mivel…

Wesselényi-féle összeesküvés és a megtorlás időszaka

Az osztrák kormányzatban politikai irányváltás következett be 1663-64-ben. Az abszolutista államrendszert Hocher kancellár – titkos tanácsos (bürokrácia, diplomácia) Montecuccoli (állandó hadsereg), Becher (gazdaságpolitika) alakították ki. Az udvar barokk fényűzése többe került,…

Mikszáth Kálmán: Jó palócok

A jó palócok szereplői is polgárosulatlan parasztok. Bede Erzsi – Bede Anna tartozása – nem kevésbé él a régi hiedelmekben, mint Jasztrab György. Úgy próbálja meg biztosítani nővére nyugalmát a sírban,…

LOSTRITA de V. Voiculescu

Vladimir Streinuu incearca o clasificare a prozei lui Vasile Voiculescu (VV), formala, in urmatoarele categorii: a) anecdota simpla (Proba); b) anecdota ilustrativ-ideologica (Fata din Java); c) nuvela cu semnificatii privind realitatile…

Európa Zrínyije

Az 1640-es évektől a fiatal magyar főurak – Batthyány Ádám, Esterházy László, Pongrách Ádám, Zrínyi Miklós – legfőbb találkozóhelye Pálffy Pál gróf udvara lett, ahol  a „köz jó és a haza”…