Ökológiai környezet

 • A talaj élővilága, szerkezetei, szennyeződése
 • A vízi élővilág, vízminőség, vízszennyeződés
 • A levegő és szennyeződése

Talaj:

A földfelszín különböző vastagságú legfelső rétege, amely, fizikai, kémiai és biológiai mállás következtében alakult ki. Az élőlények egyik élettere.

A napsugárzása, a csapadék, a kémiai folyamatok, és az élő szervezetek hatása a felszínen levő kőzetek mállásához vezet, ami lehet:

 • Fizikai
 • Kémiai
 • Biológiai

Szennyeződés:

A szennyező anyagok közvetlenül, vagy közvetve a víz és a levegő közvetítésével juthatnak a talajba. Hatásuk mind minőségi, mind mennyiségi lehet,a legtöbb szennyező anyag a mezőgazdaságból, az ipari berendezésekből, a háztartásokból, a közlekedésből a levegőbe jutva, majd onnan a csapadék kerül a talajba. A közlekedésből származó füstgázok közül a legveszélyesebbek a szénhidrogének.

A nukleáris atomerőművek katasztrófája megmutatta a világnak a mesterséges izotópok potenciális veszélyét is.

Víz:

Az élőlények szempontjából alapvetően fontos. Az élőlények sejtjei, szövetei nagy mennyiségű vizet tartalmaz. A víz az ember számára nélkülözhetetlen biológiai, egészségügyi, közlekedési, termelési szempontból.

A vízben mindig találhatók oldott gázok, sók és szerves anyagok, valamint szennyeződések.

A vízigényeket különböző forrásokból elégítik ki. A vízforrás lehet csapadék, felszín alatti és feletti víz.

Szennyeződés:

Vízszennyezés minden olyan tevékenység, amely a felszíni és a felszín alatti vizeink minőségét megváltoztatja. A rendelkezésre álló vízmennyiség korlátozott, így minden szinten gondot kell fordítani, a szennyezés megállítására, elkerülésére.

A kommunális szennyvizek (háztartásban használt) járványügyi szempontokból igen veszélyesek.

Az ipari szennyvizeket szennyezés szerint jellemezhetjük. Idesorolhatjuk az erőműveket, a gyógyszergyárakat, ipargyárakat, élelmiszer feldolgozókat. Az egyes iparágakban keletkező szennyvizeket mindig tisztítani kell, és csak ezután vezethetők vissza a természetes környezetbe.

Ha a kommunális és az ipari szennyvízhez a csapadékvizet is hozzáadjuk és ezt a szennyvízelvezető hálózaton keresztül elvezetjük, akkor városi szennyvízről beszélünk.

Levegő:

A Föld légköre több ezer kilométer vastagságú, különböző gázok keveréke.

A légkörben lévő alapgázok.

 • Nitrogén
 • Oxigén
 • Argon
 • Szén-dioxid
 • Hidrogén és nemes gázok

Szennyeződés:

Légszennyező forrás minden berendezés, jármű vagy anyag, amely légszennyezést okoz.

A légszennyező források főbb típusai:

 • Pontszerű forrás: a káros anyag mennyisége egyértelműen meghatározható(kémény, kürtő)
 • Felületi forrás: a káros anyag mennyisége csak közvetett mérések után lehet következtetni (vasút, közút)

A levegő szennyeződését elsősorban az égési folyamatok okozzák. Ilyen folyamatok játszódnak le az erőművekben, a gépjárművek motorjaiban. A szén tökéletes égésekor keletkező szén-dioxid a növényzet számára a fotoszintézishez szükséges. A szén tökéletlen égésekor keletkező szén-monoxid viszont erős méreg.

Jelentős légszennyező az iparban használt freon. Felhasználása főleg hűtőgépgyártás, illatszerek. Műanyagok égésekor klórtartalmú hulladék keletkezik.

A gépjárművek kipufogógázaiban legkárosabb anyagok a kén-dioxid és a különböző nitrogén oxidok. Káros azért is mert csapadék formájában visszajuthat(savas eső).