Metakommunikatív eszközök

Kommunikáció: hírközlés. Gondolatok cseréje valamilyen jelrendszer alapján. Ez a csere lehet:

– nyelvi jel: írás (betűk, szavak, szószerkezetek, mondatok); lehet egy betűnek is közlésértéke (á,ú), amelyek indulatokat, érzelmeket fejeznek ki.

– nem nyelvi jelek: a közlésben: kommunikáció közötti, vagy metakommunikatív eszközök. Pl.: hangsúly, mondathangsúly a mondat elején, vagy szóhangsúly az egyik lényeges szóra.

  • hanglejtés: kétféle kérdő mondatnál
  • hangerő: függ a közlés helyétől, a hallgatók számától és a mondanivaló fontosságától
  • beszédtempó: lehet gyors vagy lassú. Függ az érzelemtől és az értelemtől is.
  • beszédszünet: pl.: a hatásszünet. Ha a mondat végén van, akkor az írásban …-tal vagy !-lel vagy ?-lel jelöljük.
  • mimika vagy arcjáték
  • gesztus vagy gesztikuláció (testtartás, kézmozdulat)

– Reklámok, hirdetések, amik nem szövegesek (piktogram)

Közlést szolgálnak bizonyos hangok: dudálás, sziréna, morse, fényjelek, hanggal kombinált fényjelek

Szimbólumok: zászló, karikagyűrű, bagoly, …