Gépek, berendezések üzemeltetése

 • Védőfelszerelések
 • Érintésvédelem
 • Szín és alakjelek

1)      Gép vagy berendezés akkor hozható forgalomba, ha rendeltetésszerű használat mellett

nem veszélyezteti a dolgozó épségét, egészségét

a)           A gép csak erre a célra szolgáló kezelőelem szándékos működtetésével

legyen indítható

b)           A gépek beállításánál biztosítani kell a normál leállítás lehetőségét, valamint

vészkikapcsolást

A védőfelszerelésekkel , biztonsági berendezéssel szembeni általános követelmények:

 • Legyenek szilárdak, a fellépő igénybevételnek

ellenálljanak

 • Ne lehessen kiiktatni
 • Ne akadályozza a munkavégzést

2)      Érintésvédelem: Védelmi módszerek összessége, melynek célja, hogy elhárítsák azokat

a veszélyeket, melyeket villamos gép, berendezés üzemszerűen feszültség alatt

nem álló, de meghibásodás miatt feszültség alá kerülő villamos vezető részeinek

érintéséből erednek (MSz 172)

Érintésvédelmi osztályok:

 • 0. érintésvédelmi osztály (pl.: a környezet elszigetelése)
 • 1. érintésvédelmi osztály (pl.: nullázás, védőföldelés)
 • 2. érintésvédelmi osztály (pl.: kettős szigetelés          )
 • 3. érintésvédelmi osztály (pl.: törpefeszültség alkalmazása)

Érintésvédelmi módok:

 • Nullázás
 • Védőföldelés
 • Elkerítés
 • Burkolás
 • Szigetelés, kettős szigetelés

Szín és alakjelek: lehetővé teszik a munkavégzők számára a veszélyforrások felismerését

Biztonsági jelzések:

 • Állandó jelzések
 • Időszakos jelzések

Biztonsági színek jelentése:

Szín Jelentés Példa
Vörös (piros) Tiltás, veszély állj vészkapcsoló
Sárga figyelmeztetés figyelem, vigyázat
Kék rendelkezés ajtók, kijáratok, utak

Időszakos jelzések:

 • Világító, és hangjel
 • Világítójel és szóbeli kommunikáció
 • Kézjel és szóbeli kommunikáció