Az Árpád-kor – Kultúra

1. Vallás – kereszténység

–     11-13. sz.: egyházi jellegű kultúra a Ny-i kereszténység mintájára

–     kereszténység általánossá válik

–     terjedésének sikeressége: államhatalom ereje; keresztény hit elemei

–     új hit ® kötelező templomba járás ® templomépítések (Szent István fehérvári temploma; pécsi székesegyház; esztergomi királyi vár + érseki templom)

–     13. sz.: előkelő nemzetségek kolostorépítései

–     falusi templomok: fából, sövényből fonva; sárral, agyaggal tapasztva

–     11. sz-tól kőtemplomok

2. Írásemlékek

–     oklevelek, törvényszövegek

–     adománylevelek kiállítását egyház igényli; világi társadalom lassabban jön rá az írásbeliség fontosságára

–     latin nyelvű krónikák egy része fennmarat (Anonymus: 13. sz. eleje: Magyarok története; Kézai Simon: 1282-85)

–     kereszténység tömegessé válása ® legendák, vallásos irodalom fellendülése

–     írástudók: művelt egyházi személyek; külföldön jutnak a szükséges ismeretek birtokába

–     magyar nyelvű írásbeliség kezdetei: oklevelekben, latin szövegben elszórt magyar szavak (Tihanyi apátság alapító levele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom)

3. Hiteles helyek

–     királyi kancellária tehermentesítése

–     püspöki, érseki székhelyeken káptalanok, szerzetesrendek ® oklevelek kiállításának joga