A tudományos és a publicisztikai stílus

1., A tudomány a bennünket körülvevő világ jelenségeit, törvényszerűségét írja le és magyarázza.

Mondataink szerkezete bármilyen lehet, de jobbára egyszerű mondatok és alárendelő összetett mondatok.

Közülük a következtető és a magyarázó mondatok szerepelnek a tudományos munkákban.

A tudományos stílus nyelve az irodalmi nyelv.

A szóhasználatban  a szakmai kifejezések (műszavak) nélkülözhetetlenek. Ezek biztosítják az egyértelműséget.

A tudományos szöveg felépítésében követelmény az erőteljes tagolás, kiemelés (mind az élőszóbéli, mind az írott szövegekben).

A tudományos szöveg írója gyakran hivatkozik mások kutatási eredményeire.

A tudományos szöveg, művek közönsége:

  • szakemberek (szűkebb),
  • nem szakemberek (tágabb).

2., A publicisztikai stílus az újságírás, a rádió és a televízió nyelve. Feladata: a tájékoztatás a gazdasági-, a politikai- és társadalmi élet időszerű eseményeiről. Szándéka: a meggyőzés, a cselekvésre késztetés

Jellemző:

  • a kapcsolatteremtés az olvasóval,
  • az érzelmekre hatás szándéka,
  • pontos hely- és időmeghatározás (időszerű események),
  • személyek említése, kijelentéseik idézése.